Tillfällig förändring av antalet aktier och röster i Betsson AB

0
273
Antalet aktier i Betsson AB (publ) (“Bolaget”) uppgår per den 29 september 2023 till totalt 285 459 676 och antalet röster till totalt 571 857 676, vilka är fördelade på 31 822 000 aktier och 318 220 000 röster av serie A, 243 142 810 aktier och lika många röster av serie B samt 10 494 866 aktier och lika många röster av serie C.

Bakgrunden till förändringen av antalet aktier och röster i Bolaget är den uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit 2:1) som utgör ett led i genomförandet av det andra av två automatiska inlösenförfaranden av aktier som beslutades av årsstämman den 10 maj 2023. Hälften av alla utestående aktier efter uppdelningen är inlösenaktier. Antal aktier och röster kommer att återställas efter avslutat inlösenförfarande i oktober 2023.

Mer information om inlösenprogrammet finns på bolagets webbplats, www.betssonab.com.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00, ir@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2023 kl. 17:30 CEST.

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleValberedning för Evolution inför årsstämman 2024
Next articleBlick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here