Valberedning för Evolution inför årsstämman 2024

0
234
I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant vardera. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet och som önskar utnyttja denna rätt. Därutöver ska en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Martin Rosell (utsedd av Österbahr Ventures AB), ordförande
  • Michael Hayward (utsedd av WCM Investment Management)
  • Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
  • Joel Citron (styrelseledamot)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Evolution AB (publ)
Att. Valberedningen
Hamngatan 11
111 47 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 10 januari 2024.

Årsstämman hålls i Stockholm den 26 april 2024.För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
ir@evolution.com                 

Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 700 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 17 400 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleViaplay Group and Formula 1 agree strategic partnership in the Netherlands
Next articleTillfällig förändring av antalet aktier och röster i Betsson AB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here