Valberedning utsedd i Thunderful Group

0
620Thunderful Group meddelar idag att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts.

Thunderful Groups valberedning ska enligt gällande instruktion och arbetsordning, beslutade av årsstämman den 27 april 2022, bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september.

Efter samråd med bolagets, per den 30 september 2021, röstmässigt största aktieägare består valberedningen av följande ledamöter:

  • Anders Holmgren (Setterwalls advokatbyrå), representant Bergsala Holding
  • Celia Grip, representant Swedbank Robur
  • Klaus Lyngeled, representerar sig själv
  • Mats Lönnqvist, styrelsens ordförande

Anders Holmgren har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens huvudsakliga uppgift är presentera lämpliga kandidater för rollerna som styrelseordförande, styrelseledamot och revisor, samt arvodering av dessa. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att: Valberedningen” till info@thunderfulgroup.com eller via brev till Thunderful Group AB, Valberedningen, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg.

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 15 mars 2023.

Årsstämman kommer att hållas den 17 maj 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsidaFör mer information, vänligen kontakta:
Mats Lönnqvist, Styrelseordförande, Thunderful Group
E-post: mlonnqvist@resolvator.se
Tel: +46 705 91 55 63

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller en ”Prime” ESG rating från ISS ESG
Next articleBlicks VD Erik Ahlberg intervjuas av Analyst Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here