CTEK redovisar jämförelsetal för den nya koncernstrukturen

0
326
Som tidigare kommunicerats driver CTEK, från och med det fjärde kvartalet, koncernens verksamhet i två divisioner – Consumer och Professional. I den nya divisionen Professional har de tidigare divisionerna Original Equipment och Energy & Facilities slagits samman. Vidare har divisionen Aftermarket bytt namn till Consumer, vilket på ett mer korrekt vis beskriver divisionens primära kundsegment.

På kommande sida följer såväl kvartals som helårssiffror avseende 2022 samt 2023 till och med det tredje kvartalet enligt den nya koncernstrukturen. Bokslutskommunikén för 2023 kommer att publiceras den 7 februari kl 07:45.

OMSÄTTNING OCH MARGINAL PER SEGMENT
2022 2022 2023 2023 2023
Belopp i MSEK okt-dec jan-dec jan-mar apr-jun jul-sep
Consumer 146,8 566,4 120,9 106,3 131,1
Varav EVSE 1,5 17,0 1,3 2,7 2,7
Varav Low voltage 145,3 549,4 119,6 103,6 128,4
Segmentsresultat (Justerad EBITDA) 47,2 195,9 44,6 38,3 53,4
Justerad EBITDA-marginal % 32,2 34,6 36,9 36,1 40,7
Professional 110,3 358,9 125,0 92,2 67,9
Varav EVSE 75,3 221,3 94,6 58,0 32,7
Varav Low voltage 35,0 137,6 30,4 34,2 35,1
Segmentsresultat (Justerad EBITDA) -1,1 -1,6 -4,1 -5,8 -8,2
Justerad EBITDA-marginal % -1,0 -0,4 -3,3 -6,3 -12,1
Central 0,2 24,8 0,0 0,4 0,2
Nettoomsättning, koncernen 257,3 950,1 245,8 198,9 199,2
Summa segmentsresultat 46,1 194,3 40,5 32,6 45,2
Central exkl jämförelsestörande poster -21,2 -71,2 -19,1 -15,5 -12,9
Justerad EBITDA, koncernen 24,9 123,1 21,5 17,0 32,3
Avskrivningar, ej förvärvsrelaterade anläggningstillgångar -12,0 -43,9 -14,1 -14,2 -14,1
Justerad EBITA, koncernen 12,9 79,2 7,4 2,8 18,2
Nedskrivningar, ej förvärvsrelaterade anläggningstillgångar -60,0
Jämförelsestörande poster -10,0 -14,8 -9,0 -8,3 -18,0
EBITA, koncernen 2,9 64,4 -1,6 -5,5 -59,8

”Genom att slå samman divisionerna Original Equipment och Energy & Facilities och skapandet av den nya divisionen Professional kan vi realisera en rad synergier inom såväl marknad och sälj som utveckling och produktion. Vårt erbjudande inom EVSE bygger i grunden på samma produktplattformar samtidigt som våra kunders inköpsprocess i mångt och mycket påminner om varandra när vi nu fokuserar på större kunder inom business-to-business segmentet”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK. För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon. Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon. Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.

CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

CTEK’s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap, och handlas under tickern CTEK. Läs mer på CTEK:s webbplats: www.ctek.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSe Spelinspektionens webbinarium den 18 december om utvecklingen på spelmarknaden och av Spelpaus.se
Next articleStarbreeze AB meddelar förändringar i koncernledningen för att ytterligare stärka strategiskt och kommersiellt fokus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here