Einar Mattsson: Markanvisning för bostäder och LSS-boende i Bredäng

0
82

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har fattat beslut om att ge Einar Mattsson en direktmarkanvisning i del av fastigheterna Sätra 2:1 och Vingårdsmännen 1 om ca 6800 m² ljus BTA. Här ska Einar Mattsson utveckla och bygga ca 75 nya bostadsrätter i ett kvarter. Platsen är fint belägen mot naturmark och det är nära till både kommunikationer och service i Bredängs centrum. Einar Mattsson lägger särskild vikt vid trygghet och hållbarhet vid utformningen av fastigheten.

– I vårt projekt kommer en större andel av lägenheterna utformas som minst 4 rum och kök, lägenhetsstorlekar som det idag råder brist på i området. Sedan kommer vi tillföra en enhet för LSS-bostäder i huset. På gården planerar vi bland annat för ytor som främjar biologisk mångfald med klimatsäkrade växter och lekytor för barnen. Vi kommer att ha ett stort fokus på den sociala hållbarheten i projektet, säger Li Cederwall Frizzo, affärsutvecklingschef, Einar Mattsson Projekt AB.  

 – Detaljplanen är ute på samråd och vi hoppas kunna komma i gång med byggproduktionen under 2026. Einar Mattsson har en stark genomförandekraft och det är vårt eget byggbolag som bygger våra bostäder. På så sätt håller vi hög kvalitet i utförandet, avslutar Peter Svensson, VD för Einar Mattsson Projekt AB.  

Om markanvisningen 
Markanvisningen omfattar 6800 m² ljus BTA, vilket motsvarar 70–100 nya bostäder. Bostäderna i detta projekt kommer att upplåtas som bostadsrätter. Enligt gestaltningsprogrammet för området kommer bostäderna uppföras med träfasad och sockelvåning i tegel. Närmare utformning av fastigheten kommer att ske i dialog med stadsbyggnadskontoret inom ramen för detaljplanen. Einar Mattsson fick direktanvisningen i konkurrens med 27 andra aktörer och är en av många utvecklare på platsen.  

För mer information kontakta:  
Li Cederwall Frizzo, Affärsutvecklingschef Einar Mattsson Projekt AB, 
Telefonnummer: 076-542 67 08 

Peter Svensson, VD Einar Mattsson Projekt AB 
Telefonnummenr: 08-586 263 00 

Source link

Previous articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har sålt ägarlån för 1 465 mkr med avsikt att sälja sin JV-andel i Svenska Myndighetsbyggnader AB till Kåpan Pensioner
Next articleMer än var tredje svensk planerar resa utomlands i sommar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here