Kindred ser en sekventiell minskning av intäkterna från högriskspelare och introducerar en Journey towards Zero-panel

0
442
Kindred ser en sekventiell minskning av intäkterna från högriskspelare och introducerar en Journey towards Zero-panel
Kindred ser en sekventiell minskning av intäkterna från högriskspelare och introducerar en Journey towards Zero-panel



Kindred håller fast vid sin ambition om att bidra till en hållbar spelindustri på alla marknader. Under det fjärde kvartalet 2022 minskade Kindreds andel av spelöverskott från osunt spelande till 3,3 procent, jämfört med 3,8 procent för tredje kvartalet 2022. Under kvartalet har fokus legat på stärkt samarbete i form av lanseringen av det nya initiativet för delning av nyckeltal och en Journey Towards Zero-panel. 

I februari 2020 påbörjade Kindred Group plc (Kindred) initiativet resan mot noll, och gjorde därigenom målet om noll procent spelöverskott från osunt spelande till en integrerad del av koncernens strategi. De senaste två åren har fokus legat på intern förankring och att accelerera de underliggande processer som är nödvändiga för efterlevnaden av målet. Även om det har gjorts betydande framsteg, är det tydligt att resan mot noll är längre och mer utmanande än förväntat.

Andel spelöverskott från osunt spelande minskade från 3,8 procent under tredje kvartalet till 3,3 procent det fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en positiv avvikelse från trenden, då det under årets sista kvartal brukar ske en ökning av osunt spelande på grund av jul- och nyårshelgerna. För jämförelse var andelen spelöverskott från osunt spelande 4,0 procent under det fjärde kvartalet 2021. Minskningen berodde på ett förbättrat förhållningssätt gentemot den yngre demografin, om i sin tur medförde både ett reducerat osunt spelande och förbättrade interventioner. På så vis ledde det till färre påvisningar av skadligt spelande.

Under kvartalet visade 82,1 procent av de kunder som upptäckts av systemet (PS-EDS) ett förbättrat spelbeteende efter intervention av Kindreds omsorgsteam. Detta ligger i linje med nivåer från tidigare kvartal och visar än en gång på vikten av interventionsinsatser.     

Global statistik från Kindred Group Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022*
Andel av bruttovinstintäkterna från högriskspelare 3,3%        3,3% 3,8% 3,3%
Förbättringseffekt efter intervention              83,1% 84,7% 82,6% 82,1%

*90 dagars rullande period mellan 1 oktober och 31 december 2022

”Att andelen spelöverskott från osunt spelande återigen är i en nedåtgående bana är positivt. Men när vi tittar tillbaka på de senaste två åren är det tydligt att det fortfarande finns betydande fluktuationer, och att vi inte befinner oss i den stadigt avtagande trenden vi hade hoppats på. Även om vi har lagt ned mycket hårt arbete, har vi inte sett den utveckling som är nödvändig för att nå den ambition vi satte upp för 2023. Vi står trots detta fortsatt fast vid vår ambition om resan mot noll och är fast beslutna att göra det jobb som krävs. Vi har från början varit medvetna om att vi inte skulle lösa detta över en natt och är alltjämnt ödmjuka inför uppgiftens komplexitet. Med det sagt är vi glada att vi satte upp ett ambitiöst mål; det har fungerat som en katalysator för vår utveckling och varit avgörande för att få oss att öka takten”, säger Henrik Tjärnström, VD och koncernchef för Kindred Group.

”Det är också glädjande att se hur ambitionen vi satte för två år sedan har inspirerat branschen att bli mer transparenta i frågan. Initiativet vi presenterade tillsammans med ATG och Svenska Spel i oktober 2022, vilket innebär att alla tre bolag offentliggör samma nyckeltal för sitt spelansvarsarbete från och med januari 2023, vittnar inte minst om detta. Jag hoppas att vi kan se liknande initiativ och samarbeten på fler marknader”, fortsätter Tjärnström.

För att ytterligare stödja detta arbete har Kindred bildat Journey towards Zero-panelen – ett pilotprojekt som drivs av teamet i Storbritannien. Panelen består av en mängd olika expertorganisationer inom spelsektorn och av levd erfarenhet. Bakom intiativet står BetKnowMore, DealMeOut och EPIC Risk Management. Maris Catania, rådgivare i ansvarsfullt spelande på Kindred Group, kommer därtill bidra med forskningsexpertis och värdefull kunskap om Kindreds Journey Towards Zero-projekt. Panelen kommer inte bara stötta Kindreds fortsatta resa mot noll genom expertråd och vägledning från medlemmar i panelen utan kommer också fungera som en plattform för diskussioner och rekommendationer om  hur framsteg i resan mot noll kan göras. 

”EPIC har arbetat med Kindred i några år nu och utökade nyligen partnerskapet för att ge expertinsikt och konsultation gällande deras resa mot noll. Vi vill att speloperatörer ska vara ambitiösa i sina strävanden gällande ansvarsfullt spelande och uppmuntrar samarbete över hela branschen för att uppnå detta. Vi är glada över att kunna ge ytterligare insikt gällande konsumenter som i slutändan leder till bättre skydd för den som spelar”, säger Daniel Spencer, Director of Safer Gambling på EPIC Risk Management.

”Journey Towards Zero-panelen är en banbrytande och mycket viktig insats. Vi är hedrade över att få vara med och bidra och det kommer att bli ett utmärkt tillfälle för många av oss verksamma inom industrin att säkerställa att Kindred står väl rustade för fatt förhindra osunt spelande”, säger Jordan Lea, VD för DealMeOut och medlem i Journey Towards Zero-panelen.

Vid det första tillfället kommer panelen att anordna ett antal fokusgrupper och workshops med paneldeltagare för att ta del av deras syn på hur Kindred på bästa sätt kan nå sin ambition. Det kommer också vara tillfälle att utvärdera PS-EDS-systemet(Player Safety – Early Detection) för att förstå förbättringsområden och vägar framåt vad gäller stärkt samarbete. Kindred kommer att rapportera om panelens framsteg under de kommande månaderna.

Mer information om Kindreds resa mot noll går att hitta här: www.kindredgroup.com/zero



För mer information:
Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group
press@kindredgroup.com
+46 72 165 15 17

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har mer än 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt IBIA, International Betting Integrity Association. Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Taggar:



Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleOddsen på Melodifestivalen: Elov & Beny kan skrälla i Göteborg
Next articleBlick Global Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here