Loomis har emitterat 1 000 miljoner SEK i hållbarhetslänkade obligationer

0
418
Loomis AB (publ) har emitterat 1 000 miljoner SEK i hållbarhetslänkade obligationer. Obligationerna har en löptid om fyra år och förfaller 19 maj 2027. 650 miljoner SEK av de nya obligationerna har en rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 1.95 procentenheter och 350 miljoner kronor har en årlig fast räntekupong på 4.923%. Likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten och för att omfinansiera lån.

 

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. De hållbarhetslänkade obligationerna är emitterade under Loomis nyligen uppdaterade MTN-program och under Loomis Hållbarhetslänkade Finansiella Ramverk, som finns tillgänglig på https://www.loomis.com/sv/investerare/obligationsmarknaden.

 

I samband med emissionen har Loomis AB återköpt 174 miljoner SEK av de utestående obligationerna med förfall den 18 september 2023 (SE0011869932). Priset på de återköpta obligationerna sattes till 100,095 procent av det nominella beloppet per obligation och likviddag kommer att vara den 19 maj 2023. Loomis kommer även att betala upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den tidigare räntebetalningsdagen till och med likviddagen.

 

Loomis har kopplat de hållbarhetslänkade obligationerna till ett hållbarhetsmål om att minska Loomis absoluta koldioxidutsläpp med 20 procent till och med 2025 jämfört med 2019 års nivå. Danske Bank och Nordea agerade tillsammans emissionsinstitut för den genomförda emissionen.

 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com

 

 

12 maj 2023

 

 Kristian Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Jenny Boström
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleInbjudan till presentation av Thunderful Groups delårsrapport Q1 2023
Next articleJohan Wilsby lämnar rollen som Chief Financial Officer i Kindred Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here