Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar intjäningsförmåga proforma för 2023 efter försäljning av aktierna i Educo

0
1000
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommer i samband med investerarpresentationer där man presenterar Brookfield-affären (SBB annonserade den 30 november 2022 att man säljer en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning – Educo till Brookfield) att presentera koncernens intjäningsförmåga proforma för 2023. Koncernens intjäningsförmåga proforma avser SBB:s löpande intjäning till stamaktieägare av serie A och B, och uppgår proforma 2023 till 2,40 kronor per stamaktie A och B inkluderat inflationseffekten för 2023. Innan inflationen uppgår koncernens intjäningsförmåga proforma till 2,19 kronor per stamaktie A och B att jämföra med 2,33 kronor publicerat i rapporten för tredje kvartalet 2022 före effekten från försäljningen av Educo-aktierna och antagna inflationsjusteringar.

Den fullständiga proformaberäkningen som kommer att presenteras bifogas detta pressmeddelande.


Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 08:44 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s rating BBB- vid försäljning av aktier i EduCo; positiva utsikter
Next articleZimpler lanserar Paylink-lösning för effektivare fakturabetalningar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here