Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer JV-bolag och kontor till Aspelin Ramm Fastigheter för 700 mkr

0
526
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) säljer 50 procent av bolaget som äger utvecklingsfastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 till nuvarande JV-partner Aspelin Ramm Fastigheter varvid Aspelin Ramm Fastigheter blir ägare till 100 procent. Vidare säljer SBB till Aspelin Ramm Fastigheter den angränsande helägda kontorsfastigheten Göteborg Gamlestaden 2:5. Försäljningspriset för den helägda fastigheten och JV-andelarna uppgår till cirka 700 mkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 51 mkr. Underliggande fastighetsvärde understiger bokfört värde med cirka 5 procent.

Gamlestaden 2:5 är en fastighet inom segmentet offentliga kontor och Gamlestaden 2:8 är en vakant utvecklingsfastighet som ska anpassas för nya hyresgäster. Total uthyrbar yta idag är cirka 37 000 kvm för båda fastigheterna och årlig hyresintäkt är cirka 29,7 mkr för Gamlestaden 2:5 för 2022. Hyresgästerna är en blandning av kommersiella hyresgäster och offentliga hyresgäster. Tillträdena planeras till november 2022.

SBB har stort fokus på att minska sin exponering mot JV-bolag för att fokusera på helägda innehav. Att sälja kontor är också i linje med bolagets strategi att prioritera ägande av social infrastruktur. Det känns rätt att den lokalt starkt förankrade utvecklaren Aspelin Ramm Fastigheter får ta ett helhetsgrepp om utvecklingen i området”, säger Krister Karlsson, COO och Vice VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, COO och Vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, krister@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDigitalisering en nyckelfaktor bakom Ifs starka resultat
Next articleViaplay, Eleventh Hour Films and Ian Rankin partner for a major ‘Rebus’ reimagining

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here