Spelkonton bör ingå i konto- och värdefackssystemet

0
345

Spelinspektionen bedömer att det finns stora risker för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Spelkonton kan i dag enkelt användas för att förvara, överföra och omsätta pengar från kriminell verksamhet. 

Spelinspektionen anser att konto- och värdefackssystemet även ska omfatta uppgifter om spelkonton. I bedömningen har Spelinspektionen bland annat beaktat att det finns en stark koppling mellan penningtvätt i spelbranschen och allvarlig organiserad brottslighet. De myndigheter som har tillgång till systemet skulle då få information om eventuella spelkonton hos licensierade spelbolag. Det skulle förbättra möjligheten att förebygga och utreda brott, men även underlätta vid beskattning och utmätning. 

De flesta licensierade spelbolagen som erbjuder spelkonton har sitt säte utomlands. Nyttan av att utöka systemet beror till stor del på anslutna svenska myndigheters frågerätt mot dessa spelbolag. Därför behöver en grundlig utredning om frågerätten göras innan man lägger till uppgifter om spelkonton i systemet. 

Ytterligare identifierade åtgärder

Ett arbete som redan pågår och kommer utvecklas hos Spelinspektionen är förebyggande insatser på penningtvättsområdet så som uppdaterade vägledningar samt utbildning och information till branschen. En kompetenshöjning hos spelbolagen i det förebyggande arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism minskar risken för att spelkonton används för kriminell verksamhet. 

Spelinspektionen har även identifierat andra möjliga åtgärder för att minska riskerna för att spelkonton används för kriminell verksamhet.

  • En översyn av Spelinspektionens föreskrifter om licenshavarnas skyldigheter att kontrollera mottagaren och avsändaren vid insättningar och uttag från spelkonton.
  • Utreda förutsättningarna för att ett centralt spelarregister hos Spelinspektionen ersätter separata spelkonton hos licenshavarna. Förslaget kan utvecklas med att Spelinspektionen får tillgång till spelardata i sin tillsynsverksamhet och för att bistå rättsvårdande myndigheter i deras arbete.
  • Ett krav på spårbarhet av alla vinster och förluster hos samtliga licenshavare.

Rapporter och uppdrag

Konto- och värdefackssystemet

Det är viktigt att myndigheter snabbt kan fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag. Konto- och värdefackssystemet infördes i syfte att effektivisera myndigheternas tillgång till dessa uppgifter. Skatteverket tillhandahåller en teknisk plattform benämnd Mekanismen som, i dagsläget, ger anslutna myndigheter möjlighet att direkt och omedelbart få information om konton och värdefack hos kreditinstitut och värdepappersföretag. 

Om regeringsuppdraget

Den 14 december 2023 fick Spelinspektionen ett regeringsuppdrag att analysera och beskriva riskerna för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Vid behov skulle Spelinspektionen ta fram förslag för att motverka sådana risker samt analyseras de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen. I uppdraget ingick även att se på om spelkonton bör omfattas av det så kallade konto- och värdefackssystemet och effekter av det.

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleInför EU-valet: MP får över 10 procent enligt senaste oddsen från Unibet
Next articleSBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here