Valberedning utsedd inför Loomis årsstämma 2023

0
478
Följande representanter för Loomis AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023:

 

        Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management, ordförande i valberedningen

        Bernard Horn, utsedd av Polaris Capital Management, LLC

        Jacob Lundgren, utsedd av Andra AP-fonden

        Elena Herrero, utsedd av Indecap Fonder

 

Bolagets styrelseordförande, Alf Göransson, har sammankallat valberedningen till dess första sammanträde och även adjungerats till valberedningen.

 

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

 

Årsstämman kommer att äga rum den 4 maj 2023 i Stockholm.

 

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till carina.cederblad@loomis.com senast den 31 januari 2023.

 

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

27 september 2022Alf Göransson
Styrelseordförande

Kontakt: Carina Cederblad
Telefon: +46 (8) 522 920 53
E-mail: carina.cederblad@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för betalningar samt distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2021 cirka 19,7 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSlut på sega privatutlägg – nu lanseras Fortnox Kort
Next articleThunderful Group AB (”Thunderful”) i dialog med Finansinspektionen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here