Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndigheten - Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpningen

Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpningen

Newsdesk 1/1 01:00

Från den första juli ska en ny lag om penningtvätt göra det lättare att beslagta pengar som kommer från brottslig verksamhet. Lagen förenklar därmed Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten. Bakgrunden är att regeringen vill effektivisera kampen mot den organiserade brottsligheten och förhindra att vinning av brott omsätts i den legala ekonomin.

- Lagen blir ett användbart verktyg för alla inom polisen som kommer i kontakt med oförklarliga pengar eller penningtransaktioner. Nu får vi bättre förutsättningar att komma åt pengarna som är drivkraften i den organiserade brottsligheten, säger Per Wadhed, enhetschef på Rikskriminalpolisen.

De nuvarande bestämmelserna om penninghäleri ersätts den 1 juli 2014 av den nya brottsrubriceringen penningtvättsbrott. Syftet är att göra det lättare för polis och rättsväsende att förverka kriminellas pengar och andra tillgångar, till exempel bilar och smycken, som är köpta för pengar från brottslig verksamhet.

Penningtvätt har idag en given plats inom den organiserade brottsligheten. Penningtvätt är när pengar omvandlas från brottslig verksamhet genom olika transaktioner till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. För att dömas för penningtvättsbrott krävs det att det kan styrkas att den aktuella egendomen kommer från brott eller brottslig verksamhet. Det kan exempelvis handla om pengar från narkotikabrott, människosmuggling eller bedrägerier.

- Den nya lagstiftningen är välkommen. Den ger oss inte bara bättre möjligheter att arbeta med kriminalitet som ger vinster i Sverige, utan ger också möjligheter att utveckla det internationella samarbetet, säger överåklagare Björn Blomqvist vid Åklagarmyndigheten.

I den nya lagen kriminaliseras också så kallad självtvätt, det vill säga att tvätta brottsvinster från brott som man själv har begått. Tidigare kunde man bara dömas för penninghäleri vid tvätt av andras
brottsvinster.

År 2010 tillsattes Penningtvättsutredningen som lämnade sitt betänkande SOU 2012:12. Utredningen föreslog lagförändringar som innebär att lagstiftningen om penningtvätt blir mer överskådlig och lättare att tillämpa. Förslagen innebär också att bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur brottsbalken och placeras i en egen lag, lagen om penningtvättsbrott. Brottsrubriceringarna penninghäleri och penninghäleriförseelse ändras till penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse.

Fakta: Ny lag om penningtvättsbrott

? Den nya lagen gäller från 1 juli 2014

? Straffansvaret ska omfatta även den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte (näringspenningtvätt)

? Så kallad självtvätt blir kriminaliserad. Straffansvar ska gälla för försök, förberedelse och stämpling till brott som inte är ringa


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll