SBB och Brookfield avslutar diskussioner om försäljning av SBB:s återstående andelar av portföljen inom social infrastruktur för utbildning

0
492
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 26 juni att SBB hade inlett exklusiva diskussioner med dess nuvarande samarbetspartner Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (“Brookfield”) avseende en försäljning av SBB:s resterande 51 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) och återbetalning av koncerninterna lånet  mellan SBB-koncernen och EduCo (”Transaktionen”). SBB meddelar idag att diskussionerna om Transaktionen upphört mellan parterna. SBB utesluter inte att diskussionerna kan återupptas vid ett senare tillfälle.

”Både SBB och Brookfield fortsätter att vara väldigt stöttande aktieägare i joint venture-bolaget SBB EduCo och ser fram emot ett fortsatt positivt samarbete som samarbetspartners i Norden och resten av Europa. Verksamheten är finansiellt stabil och fortsätter att fungera väl för våra hyresgäster och partners.”, säger Leiv Synnes, VD för SBB.

För närvarande planeras för det sista av tre deltillträden inom ramen för den ursprungliga transaktionen med Brookfield som offentliggjordes 30 november 2022. Det tredje tillträdet förväntas ske inom de närmsta veckorna och kommer att stärka SBB:s likviditet med cirka 400 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 kl. 14:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleZimpler överklagar Spelinspektionens beslut
Next articleSBB säljer till Höganäs Kommun för 104 mkr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here