Betsson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2023

0
549
KVARTALET JANUARI – MARS 2023

  • Koncernens intäkter uppgick till 221,9 (170,2) miljoner euro, en ökning med 30%. Den organiska ökningen var 38%.
  • Kasinointäkterna ökade med 37%. Sportboksintäkterna ökade med 19% och sportboksmarginalen var 8,0% (8,3%).
  • EBITDA uppgick till 54,3 (33,4) miljoner euro, en ökning med 62%. EBITDA-marginalen var 24,5% (19,6%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43,0 (23,6) miljoner euro, en ökning med 82%. Rörelsemarginalen var 19,4% (13,9%). 
  • Resultatet efter skatt uppgick till 36,6 (20,9) miljoner euro, vilket motsvarar 0,28 (0,16) euro per aktie.
  • Det operativa kassaflödet var 48,8 (26,9) miljoner euro.
  • Nettoskulden uppgick till -104,5 (-16,9) miljoner euro.
  • Antalet aktiva kunder minskade med 11% till 1 115 641 (1 256 449).

VD-ORD

Rekordstark inledning av 2023 med positiv utveckling inom både sportspel och kasino 

Under 60 år har vi erbjudit underhållning i form av kasinospel, sportspel och andra typer av spel. Långsiktighet är ett ledord för Betssons syn på hur verksamheten ska bedrivas och värden skapas för aktieägarna. De senaste åren har koncernen investerat i geografisk expansion på nya marknader och för att stärka produkterbjudandet och konkurrenskraften. Vi kan se att dessa satsningar fortsätter att ge utdelning. 

Betsson inledde 2023 med ännu ett starkt kvartal och levererade återigen nya rekordsiffror för både intäkter och rörelseresultat, trots att det första kvartalet historiskt ofta haft lägre aktivitet än övriga kvartal. Organiskt ökade intäkterna med 38 procent, med en fortsatt positiv utveckling inom både sportspel och kasino. Geografiskt sett ökade intäkterna i alla regioner utom Norden. 

Etableringen i Argentina utvecklas väl, intäkterna ökade kraftigt under kvartalet och Betsson fortsätter att investera i marknadsföring för att bygga kännedom om varumärket på denna reglerade marknad. I februari erhölls en tredje licens i landet, i provinsen Cordoba, där lansering ska ske senare under året. Intäkterna inom B2B fortsätter att öka, vilket är ett styrkebesked som återspeglar de senaste årens satsningar på produkt- och teknikutveckling samt förvärv. Tack vare Betssons skalbara affärsmodell kan investeringarna absorberas med bibehållen eller högre lönsamhet över tid. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 82 procent och rörelsemarginalen uppgick till 19,4 (13,9) procent under kvartalet. 

Vi är stolta över att Betssons engagemang inom idrotten fortsätter tillsammans med föreningar, fans och kunder. Under kvartalet var Betsson huvudsponsor till tennisturneringen ATP 250 Chile Open som ägde rum i månadsskiftet februari-mars i Santiago, Chile. Segrare i turneringen blev hemmasonen Nicolas Jarry, som därmed tog sin andra ATP-titel efter att ha vunnit Swedish Open i Båstad 2019. 

Ansvarsfullt spelande är en integrerad del i Betssons strategi och en förutsättning för en långsiktigt framgångsrik verksamhet som speloperatör. I syfte att öka transparensen och sprida kunskap om riskfyllt spelande i Sverige, samt om hur förebyggande kontakter kan bidra till att ändra kundernas spelbeteende, började Betsson under det första kvartalet att redovisa nyckeltal för riskfyllt spelande för den svenska marknaden.

Sammanfattningsvis har året börjat bra för Betsson med fortsatt lönsam tillväxt och starkt kassaflöde. Vi kan blicka fram mot resten av året med en robust finansiell ställning som möjliggör fortsatta satsningar på hållbar tillväxt och värdeskapande för våra aktieägare.
 
PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Idag den 27 april klockan 10:00 CEST bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av delårsrapporten. Rapporten kommer att presenteras av VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen finns tillfälle att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon.
Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/betsson-financial-hearing-q1-2023 
För mer information om hur man kan delta via telefonkonferensen, besök https://financialhearings.com/event/46178

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 07:30 (CEST).

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEinar Mattssons hyresgäster tycker till om sitt boende
Next articleBlick Global Group: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here