CTEK publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

0
482
CTEK har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://ctekgroup.com/investerare/rapporter-presentationer/ . Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

CTEK har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta marcus.korsgren@ctek.com.

Denna information är sådan som CTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 klockan 09:00 CEST.För mer information, vänligen kontakta:
Ola Carlsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Email: ola.carlsson@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations
Tel: +46 708 24 40 88
Email: niklas.alm@ctek.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleRemiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om dragningar utanför spelsystem
Next articleEuropeiska spelmyndigheter i samarbete för att bekämpa olagligt spel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here