Delårsrapport Q1: Tydlig effekt av kostnadsreduktioner och ett positivt kassaflöde men generellt lägre marknadsaktivitet slår mot volymerna

0
453
Januari–mars 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 246 MSEK (237). Organiskt minskade nettoomsättningen med 4%.

• Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen ökade till 39% (17) och uppgick till 96 MSEK (37).

• Justerad EBITA minskade till 7 MSEK (22), motsvarande en marginal om 3,0% (9,3).

• Periodens resultat uppgick till -18 MSEK (11) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,35 SEK (0,22).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36 MSEK (-1).

• CTEK genomförde under mars månad en företrädesemission om 350 MSEK som tecknades fullt ut.

”Den finansiella utvecklingen under det första kvartalet var i linje med vad vi tidigare kommunicerat. Vårt arbete med att åter skapa förutsättningar för att nå en ordentligt förbättrad lönsamhet genom att sänka vår kostnadsmassa och kapitalbindning fortsätter med oförminskad kraft. Dessutom har markant reducerade kostnader för EVSE-produkter inom division Original Equipment högsta prioritet. Glädjande är att våra underliggande bruttomarginaler är stabila på det sedan tidigare befintliga produktutbudet. Men den kraftigt förändrade produktmixen innebar en negativ påverkan på koncernens bruttomarginal i kvartalet. Den organiska omsättningen minskade med 4 procent och den justerade EBITA-marginalen föll till 3 procent”, säger Ola Carlsson tf VD och koncernchef för CTEK.

Trots att CTEK redan ser effekter av de vidtagna åtgärderna kommer den generella konjunkturavmattningen och en mer återhållsam privatkonsumtion att påverka volymer och resultat negativt under det andra kvartalet.

”Till följd av en svagare allmän konjunktur och en lägre köpkraft, ser vi en tydlig avmattning i marknadsaktivitet med lägre volymer som följd. Det gäller inte minst inom vår division Aftermarket som riktar sig mot privatkonsumenter. Vi ser också att våra EVSE volymer inom divisionen Original Equipment under 2023 kommer att vara betydligt lägre än tidigare uppskattat. Vår bedömning är nu att det andra kvartalets nettoomsättning och resultat kommer att bli lägre än årets första innan vi kan se en förbättring. Målet om att generera ett positivt kassaflöde för helåret 2023 kvarstår”, säger Ola Carlsson tf VD och koncernchef för CTEK.

I syfte att öka CTEKs finansiella flexibilitet och tillvarata en betydande potential genomförde bolaget under mars månad en företrädesemission om 350 MSEK som tecknades fullt ut.  

Idag, den 10 maj 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av tf CEO Ola Carlsson och CFO Thom Mathisen, som presenterar rapporten samt svarar på frågor. För att deltaga eller ytterligare information besök följande länk: https://ir.financialhearings.com/ctek-q1-2023

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023 kl 07:45 CEST.För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon.

Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon. Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.

CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

CTEKs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas med tickern CTEK.

För mer information, besök även www.ctekgroup.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q1 2023
Next articleStarkt kvartal trots rekordhöga skadenivåer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here