Dom i kammarrätten: Anmärkning och sanktionsavgift mot Hillside (Sports) ENC står fast

0
217

Kammarrätten i Jönköping har den 27 maj 2024 meddelat dom i målet mellan Hillside (Sports) ENC och Spelinspektionen gällande otillåten vadhållning på en match med deltagare under 18 år. Kammarrätten avslår både bolagets och Spelinspektionens överklaganden, vilket innebär att förvaltningsrättens dom gällande anmärkning och sanktionsavgift på 400 000 kronor står fast. När det gäller sanktionsavgiftens storlek har kammarrätten tagit hänsyn till ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen från 2023 om hur sanktionsavgifter enligt spellagen ska beräknas (HFD 2023 ref. 25).

Beslut: Hillside (Sports) ENC, anmärkning och sanktionsavgift

Bakgrund

Hillside (Sports) ENC har erbjudit vadhållning på en träningsmatch i fotboll där den övervägande delen av deltagarna var under 18 år. Spelinspektionen beslutade därför att meddela bolaget en anmärkning med sanktionsavgift på 1 miljon kronor. Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping, som ändrade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften sänktes till 400 000 kronor (mål nr 3017-21). Bolaget och Spelinspektionen överklagade därefter domen till Kammarrätten i Jönköping. Bolaget menade att kammarrätten skulle upphäva beslutet, alternativt besluta om en betydligt lägre sanktionsavgift än 400 000 kr, medan Spelinspektionen ansåg att sanktionsavgiften skulle bestämmas till 700 000 kr.

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleDomar i kammarrätten: Varning och sanktionsavgift för fem spelbolag på grund av otillåtna bonusar och brister i omsorgsplikten
Next articleAcroud initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here