Acroud initierar ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

0
229Acroud AB (publ) (“Bolaget” eller “Acroud”) meddelar att Bolaget har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att begära ett undantag från den tvingande förtida delbetalningen som ska erläggas den 5 juli 2024 under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017562481 (”Obligationerna”).

Acroud meddelar idag att Bolaget har initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) bland obligationsinnehavarna enligt villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”), för att efterfråga obligationsinnehavarnas samtycke till Undantaget (såsom definierat nedan), genom att instruera Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka ett meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 27 maj 2024. Alla definierade termer som används häri och inte definieras på annat sätt ska ha den innebörd som tilldelas dem i Obligationsvillkoren.

Acroud begär i det Skriftliga Förfarandet att obligationsinnehavarna godkänner ett undantag från Bolaget skyldighet att delbetala tio (10) procent av det Initiala Nominella Beloppet (eng. Initial Nominal Amount) på tvåårsdagen av Emissionsdagen (eng. Issue Date) (den 5 juli 2024) i enlighet med punkt 11.4 (Mandatory Partial prepayment) i obligationsvillkoren (”Undantaget”). I utbyte mot obligationsinnehavarnas godkännande av Undantaget ska Bolaget istället delbetala endast fem (5) procent av det Initiala Nominella Beloppet (”Förtida Delbetalningen 2024”).

För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av Undantaget hänvisas till meddelandet om Skriftligt Förfarande på Bolagets webbplats och Agentens webbplats.

Om det Skriftliga Förfarandet avslutas framgångsrikt ska Bolaget vidare betala en samtyckesavgift uppgående till sjuttiofem (75) baspunkter av det Nominella Beloppet (eng. Nominal Amount) till samtliga obligationsinnehavare efter det att det Skriftliga Förfarandet avslutats (”Samtyckesavgiften”).

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet och, om det Skriftliga Förfarandet avsluts framgångsrikt, relevanta betalningsdagar och avstämningsdagar för den Förtida Delbetalningen 2024 och Samtyckesavgiften, kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdag för röstning är 4 juni 2024 och sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet är 17 juni 2024. Det Skriftliga Förfarandet kan dock komma att avslutas före utgången av svarsfristen om en erforderlig majoritet har uppnåtts.

Obligationsinnehavare som representerar ca 51,21 procent av det utestående Justerade Nominella Beloppet (eng. Adjusted nominal Amount) under Obligationerna har samtyckt till att rösta för förslaget i det Skriftliga Förfarandet.

För frågor till Agenten kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande publicerades genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angiven av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision för publikation av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan även kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD
+356 9999 8017

Andrzej Mieszkowicz, CFO
+35699112090

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

Epost: info@acroud.com

Webbplats: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

 

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster och anordnar  det innovativa gamingeventet The Festival Series.

Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDom i kammarrätten: Anmärkning och sanktionsavgift mot Hillside (Sports) ENC står fast
Next articleDom i kammarrätten: Varning och sanktionsavgift för Spooniker Ltd:s överträdelser av bonusbestämmelserna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here