Evolution: Delårsrapport januari-juni 2022

0
529
Andra kvartalet 2022 (2 kv 2021)

  • Rörelseintäkterna ökade med 34,0% till 344,0 MEUR (256,7)
  • EBITDA ökade 36,4% till 238,2 MEUR (174,7), motsvarande en marginal om 69,3% (68,0)
  • Periodens resultat uppgick till 200,9 MEUR (144,4)
  • Vinst per aktie uppgick till 0,94 EUR (0,68)

Januari-juni 2022 (1H 2021)

  • Rörelseintäkterna ökade med 36,2% till 670,7 MEUR (492,5)
  • EBITDA ökade 39,8% till 467,9 MEUR (334,8), motsvarande en marginal om 69,8% (68,0)
  • Periodens resultat uppgick till 398,6 MEUR (276,4)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,87 EUR (1,30)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Den operativa leveransen under andra kvartalet 2022 kan bara beskrivas som fantastisk, och under kvartalet uppnådde vi många betydande milstolpar. Dessa omfattar den nya studion i Connecticut, öppningen av den reglerade marknaden i Ontario, öppningen av en ny studio i Madrid, öppningen av en ny studio i Jerevan, lanseringen av livespel i West Virginia och påbörjandet av byggandet av ytterligare en studio i New Jersey. Allt detta skedde utöver vår expansion världen över, med närmare 1 000 nyanställningar under kvartalet, vilket visar hur snabbt vi rör oss framåt. Jag är mycket stolt över alla framsteg som gjordes av Evolutions medarbetare under kvartalet. Trots detta måste vi bli bättre imorgon än vi är idag, och vi behöver ständigt utmana oss själva till bättre resultat.  

Under kvartalet offentliggjorde vi även förvärvet av en av de ledande och mest innovativa slotskreatörerna – Nolimit City. Vi är alla oerhört glada över att välkomna Nolimit City till Evolution-familjen. Förvärvet finansieras med vårt befintliga kassaflöde, vilket är ett sätt att använda vår finansiella styrka för att ta ytterligare ett steg mot att bli den ledande leverantören av kasinospel i världen. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet och omfattar en initial köpeskilling om 200 MEUR och tilläggsköpeskillingar upp till 140 MEUR som ska erläggas under 2023, 2024 respektive 2025. Om vi blickar framåt är vår avsikt att distribuera Nolimit City-slots via vår One Stop Shop-lösning (OSS) och lägga till dem i vårt erbjudande till operatörerna. Det tidigare kommunicerade målet om tvåsiffrig tillväxt för vår befintliga RNG-verksamhet kvarstår och påverkas ej av det senaste förvärvet.

Ur en finansiell synvinkel betraktar jag andra kvartalet som ett bra men inte enastående kvartal som inte riktigt återspeglar de operativa framgångar vi haft. Vid utvärderingen av vårt finansiella resultat för andra kvartalet väger jag även in den exceptionella utveckling vi hade under förra årets första och andra kvartal, vilket påverkar den procentuella tillväxttakten under andra kvartalet i år jämfört med föregående år.

I det andra kvartalet 2022 ökade intäkterna med 34,0 procent jämfört med föregående år, till 344,0 MEUR, medan EBITDA ökade till 238,2 MEUR, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 69,3 procent.

Under andra kvartalet 2022 ökade livekasinoverksamheten med 36,7 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och RNG-intäkterna ökade med 6,1 procent under samma period. Som jag sagt tidigare, när det kommer till RNG är vår ambition tvåsiffrig tillväxt, och jag anser att andra kvartalets resultat är ett bra steg mot detta mål. Jag är nöjd med utvecklingen av vår RNG-verksamhet under andra kvartalet 2022.

EBITDA-marginalen om 69,3 procent ligger inom ramen för vår guidning om 69–71 procent för 2022. Vår ambition är alltid att göra mer och göra bättre ifrån oss vad gäller kostnadsposter som ligger inom vår kontroll. Som vi sagt många gånger tidigare: om vi måste välja mellan marginal och marknadsandelar kommer vi alltid att välja marknadsandelarna, vilket vi anser är rätt beslut för Evolution ur ett långsiktigt perspektiv.

Vi vet alla att världen just nu är en plats full av utmaningar, och det är svårt att inte nämna det pågående fruktansvärda kriget samt effekterna av pandemin. Vår snabba expansion påverkas av den nuvarande kostnadsinflationen, särskilt inom kategorier som energi, logistik, halvledarprodukter och löner. Vi är glada över men inte tillfreds med kvartalets marginal om 69,3 procent. Vi kommer sannolikt att fortsätta se variationer i marginalen under året men förväntar oss att den ska ligga inom ramen för vår guidning för 2022.

Strävan efter en felfri och sömlös spelarnöjdhet via underhållande och spännande spel i världsklass överskuggar allt. Evolutions nysläppta smarta lobby är ett exempel som gör skillnad för spelarna varje dag.  Totalt 34 av 88 spel som är planerade för release i år har nu släppts, vilket innebär att mer än hälften av våra planerade spelreleaser kommer att ske under andra halvåret i år. Under kvartalet släppte vi ett av årets viktigaste spel, XXXtreme Lighting Roulette – ett enastående spel som attraherar såväl nya som befintliga spelare. Detta roulettespel med fler och större multiplikatorer är ett bra exempel på hur vi kan dra nytta av vår växande portfölj med varumärken inom såväl live- som RNG-området. Ett annat spel som kombinerar live- och RNG-upplevelsen är Crazy Coin Flip, vilket kan beskrivas som vårt första ”liveslotspel”. Det slår helt klart an en sträng hos spelarna, och vi kommer att fortsätta utforska denna spelstil. Nya RNG-titlar under andra kvartalet omfattar Funkmaster, Dragons Clusterbuster and Space Wars 2.

I betraktande av utvecklingen i geografiska regioner ser vi att de största trenderna håller i sig och att efterfrågan på onlinekasino fortsätter att öka globalt. Regionerna Asien och Övriga växer fint även om takten var något lägre under kvartalet jämfört med tidigare i år. Vi fortsatte att expandera våra studior i Nordamerika, men det mesta av kapacitetsökningen skedde i slutet av kvartalet. De europeiska marknaderna växte ensiffrigt under kvartalet, med en något snabbare takt i Norden.

Jag ser verkligen fram emot andra halvåret 2022 och ser med entusiasm fram emot allt vi har framför oss. Vi vill bli bättre, vi vill leverera mer, vi vill springa snabbare – det är sådana vi är. Tillskottet Nolimit City och de kommande spelen enligt färdplanen för 2022 kommer att vara fantastiska, och vi ökar än en gång avståndet till våra konkurrenter. Världen är stadd i förändring, men vi står starka och fortsätter framåt.

Presentation för investerare, analytiker och media  

VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdag den 21 juli 2022 klockan 09.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 505 163 86, pinkod: 4662947# 

Följ presentationen på: https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q2-2022 

 För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 klockan 07.30 CET.

  

Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 600 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 15 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFDA anordnar ett möte med Oncologic Drugs Advisory Committee för att diskutera nytta/riskprofilen för Oncopeptides Pepaxto
Next articleSBB har swappat sin icke säkerställda sociala US Private Placement om USD 100 miljoner till Euro till förmånlig ränta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here