Fortnox förvärvar Cling Group

0
195
Fortnox förvärvar Cling Group
Fortnox förvärvar Cling GroupScroll down for English version. Fortnox har idag tecknat avtal om, samt slutfört, förvärv av 51 procent av aktierna i Cling Group, ett SaaS-bolag som utvecklat en interaktiv lösning som hjälper små- och medelstora företag att designa, dela och signera affärsdokument, såsom offerter. 

Fortnox köper 51 procent av aktierna i Cling, med en option på att förvärva resterande 49 procent under 2024. Cling, som hade en omsättning om 2,2 Mkr under 2021, konsolideras i Marknadsplatsen från och med tillträdesdagen – den 1 november. 

– Clings tekniska lösning kommer direkt att komplettera Fortnox erbjudande till Marknadsplatsens kunder. Över tid är dessutom den digitala signeringsfunktionen ett naturligt komplement till erbjudandet i våra andra affärsområden. Eftersom det förenklar företagarens hantering av affärsdokument är förvärvet helt i linje med Fortnox ambition, att hjälpa företag starta, växa och utvecklas, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Clings verktyg gör det bland annat möjligt att individualisera offerter, man kan därefter följa offerten i realtid och se om den potentiella kunden har öppnat och läst den, om de har några synpunkter och i slutänden, om de godkänt och signerat. 

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Fortnox acquires Cling Group

Today, Fortnox signed an agreement concerning, and completed, the acquisition of 51 percent of the shares in Cling Group,  a SaaS company which has developed an interactive solution that helps  small and medium-sized businesses to design, share and sign business documents, such as price quotes. 

Fortnox has acquired 51 percent of shares in Cling, with an option to purchase the remaining 49 percent in 2024. Cling, which had sales of SEK 2.2 million in 2021, will be fully consolidated into business area Marknadsplatsen as of the closing date on November 1. 

– Cling’s technical solution will immediately complement Fortnox’s offering to Marknadsplatsen’s customers. Over time, the digital signing function will also be a natural addition to the offering in our other business areas. It simplifies the business owners’ handling of business documents, and as such, it’s completely in line with Fortnox’s ambition to help businesses start, grow and develop, says Tommy Eklund, CEO Fortnox.

Cling’s solution makes it possible to customize price quotes and thereafter track them in real time to see if the potential customer has opened and read it, if they have any comments, and, finally, if they have approved and signed the document.

For further information, please contact:

Tommy Eklund, CEO Fortnox

Telephone: +46 72 369 73 50

E-mail: tommy.eklund@fortnox.se

About Fortnox

Fortnox AB (publ) is a business platform that connects people, businesses and organizations. We help businesses start, grow and develop. With smart technical products, solutions and services, and the ability to connect them with hundreds of external parties, we are a hub for businesses in Sweden. Our vision is to create a prosperous society shaped by thriving businesses.

Established in 2001, Fortnox is headquartered in Växjö with offices in Malmö, Linköping and Stockholm. Fortnox AB is listed on Nasdaq Stockholm’s main market.

For further information, visit www.fortnox.se
Se aktuell börskurs för Fortnox aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleYabie och Froda inleder partnerskap och lanserar gemensam finansieringslösning för småföretagare
Next articleWebbinarium om spelansvar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here