Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 9 mdkr

0
525
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 9 mdkr. Köparen är en institutionell investerare. Totalt överenskommet fastighetsvärde för portföljen innan avdrag för latent skatt är i linje med det bokförda värdet per Q2 2022. Portföljen beräknas signas och frånträdas den 31 oktober 2022.

SBB:s rådgivare i affären är ABG Sundal Collier.


Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-08 04:07 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleOncopeptides beviljas 5 MSEK i anslag för NK-cellstimulering i multipelt myelom
Next articleSvenskarnas e-handelsvanor: Shoppingen tredubblas på söndagskvällarna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here