Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB investerar och tecknar hyresavtal på 30 år med Örebro kommun

0
431
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) äger sedan 2019 Mosjö skola i Örebro. Projektet omfattar en om- och tillbyggnation av skolan som omfattar totalt 3 862 kvm. Hyresavtalet är på 30 år och hyresgäst är Örebro kommun.

Mosjö skola växer och behöver större lokaler. Skolan är en F-6-skola och projektet omfattar dels en tillbyggnad i två våningar innehållandes lärosalar och personalrum och dels en ombyggnation av bland annat specialsalar, matsal och kök. Tillbyggnaden binds ihop med den befintliga skolan med en förbindelselänk som även fungerar som entré och vindfång. Byggnaden kommer vid färdigställandet uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad Silver.

”SBB har sedan tidigare ett långsiktigt samarbete med kommunen och vi är nu glada att kunna se till att fler elever får tillgång till en skola närmare hemmet. Idag skickas elever med buss till andra skolor för undervisning i de lokaler som saknas. För att slippa detta gör vi även invändiga ombyggnader av musik-, hemkunskap- och slöjdsalar. Det är fantastiskt att fr o m HT 2025 även kunna erbjuda skolplatser till elever som idag skjutsas till andra skolor,” säger Maria Liderås, Regionchef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För mer information, vänligen kontakta:  
Maria Liderås, Regionchef Öst, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. maria.lideras@sbbnorden.se
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleLoreen håller för trycket
Next articleWicket Gaming offentliggör utfall i företrädesemission

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here