Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Telia Sverige i gemensamt energiprojekt i Haninge Kommun

0
963
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och Telia Sverige (”Telia”) har ingått ett avtal om utbyte av värme och kyla i SBB:s fastigheter i Haninge kommun. Bland fastigheterna som kommer att värmas upp med överskottsvärme från Telias lokala datahall återfinns bland annat Haninge kommunhus, Söderbymalmsskolan, äldreboendet Terrassen samt flertalet kontorsverksamheter.

Telia har sedan 1980-talet en omfattande datacenterverksamhet i Haninge. Verksamheten har återkommande effektiviserats där bland annat energianvändningen halverats genom egenutvecklad kylteknik. För att ta tillvara på verksamhetens överskottsvärme på ett miljömässigt vis har Telia och SBB gemensamt initierat ett samarbete.

”Vi är väldigt glada att vi kommit i mål med det här energiprojektet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vi kan ta till vara på överskottsenergin som produceras i vår datahall till att värma upp en rad samhällsfastigheter i Haninge kommun, däribland en skola och ett äldreboende. På detta sätt minskar vi det totala miljö- och energifotavtrycket, vilket ligger i linje med Telias miljömål”, säger Staffan Åkesson, teknisk chef Telia Sverige.

Energiprojektet driftsattes i mitten av juli månad 2022 när SBB byggt ett borrhålslager med 166 stycken hål som anlagts på en av SBB:s fastigheter för att omhänderta överskottsvärmen som produceras av Telias intilliggande datahall. Samtidigt som Telias datahall producerar spillvärme åt SBB:s fastigheter kommer datahallen att kunna kylas ner av samma borrhålslager. Kylan motsvarar huvuddelen av datahallens kylbehov. Lösningen tar höjd för effekterna av höjda temperaturer på grund av klimatförändringarna.

Energianläggningen kommer att minska den totala elnätsbelastningen i Haninges centrala delar, vilket frigör elnätskapacitet som behövs vid förtätning av tätorten och där efterfrågan på laddmöjligheter för bland annat elbilar ökat.

För SBB innebär energiprojektet att drygt 100 000 kvadratmeter fastighetsyta blir självförsörjande på värme vilket motsvarar en besparing om cirka 5 600 MWh per år.

”Vi är mycket stolta över denna energibesparande åtgärd och vårt samarbete med Telia. Detta ligger helt i linje med vår vision om att vi ska vara klimatpositiva till år 2030”, säger Alexander Hedin, Regionchef Stockholm, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Hedin, Regionchef Stockholm, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, alexander.hedin@sbbnorden.se
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleMer än hälften jobbar fast de känner sig sjuka
Next articleInformationsträff om tillstånd för spelprogramvara 7 december

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here