Starbreeze AB (publ) delårsrapport jan-jun 2023

0
193“Snart lansering av PAYDAY 3 och mer på gång”

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 43,2 MSEK (31,8).
  PAYDAY 2 stod för 42,7 MSEK (30,0).
 • EBITDA* uppgick till 14,1 MSEK (18,1).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 17,0 MSEK (14,8).
 • Resultat före skatt uppgick till 24,1 MSEK (-10,8).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
  0,03 SEK (-0,02).
 • Den 28 april beslutade Starbreeze om en företrädesemission om 453 MSEK. Den 21 juni offentliggjorde Starbreeze utfallet i den övertecknade emissionen.
 • Den 22 maj tillkännagavs att Starbreeze förhandlar om att licensiera ett IP för användning som bas i spelproduktion.
 • Den 11 juni offentliggjordes spelsläppet av Payday 3 till den
  21 september.
 • Den 28 juni släpps the Crude Awakening Heist som är den fjärde och sista delen i Texas Heat kampanjen.

Perioden januari-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 69,9 MSEK (55,3). PAYDAY 2 stod för 69,1 MSEK (53,4).
 • EBITDA* uppgick till 18,1 MSEK (22,7).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 32,7 MSEK (29,2).
 • Resultat före skatt uppgick till -0,6 MSEK (-34,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,0 SEK (-0,05).
 • Likvida medel uppgick till 498,8 MSEK (86,3).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 19 juli påkallade Digital Bros konvertering av sitt konvertibellån om 215 MSEK, till en konverteringskurs om SEK 1,45
 • Den 24 juli föreslog Starbreeze valberedning att styrelsen förstärks med två spelveteraner för att stödja Starbreeze strategi och tillväxt
 • Den 10 augusti tillkännagavs att Starbreeze förlägger spelet ”Roboquest”, utvecklat av RyseUp Studios

 

VD-kommentar

Snart lansering av PAYDAY 3 och mer på gång

Starbreeze har de senaste åren arbetat och levererat på en tydlig strategi. Vi har skapat de bästa möjliga förutsättningarna för en framgångsrik lansering av PAYDAY 3 under 2023 och även fortsätt leverera högkvalitativt innehåll till PAYDAY 2. Med båda dessa avklarade var det dags att lyfta blicken och säkerställa att vi skapar de bästa förutsättningarna som krävs för att ta nästa steg. Vi har ett av spelbranschens starkaste varumärken i PAYDAY, och det kommer naturligtvis fortsatt vara en viktig del av vår tillväxt, med fler produkter och bredare underhållning baserat på PAYDAY. Men Starbreeze ska även växa bortom PAYDAY – genom att ha flera spel i produktion och på marknaden samtidigt men även genom att utöka vår förläggarverksamhet för både tredje part och våra egna titlar. Vi har idag en bevisad affärsmodell, lång erfarenhet av att bygga och underhålla starka communities samt en tydlig spelstrategi med fokus på kooperativa multiplayerspel.

 

RESULTAT

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43 MSEK, och bestod till 99 procent av PAYDAY 2. I enheter var försäljningen något lägre än samma kvartal föregående år, men påverkades positivt av marknadsaktiviteter (Humble Bundle), stark försäljning under Steams sommarrea, engångsintäkter från plattformsägare samt starkare dollarkurs.

 

PAYDAY 3

Så i juni var det äntligen dags att visa världen vad vi arbetat på. På Xbox Showcase släppte vi gameplay-trailer och releasedatum för PAYDAY 3, även om många hade önskat information tidigare så visste vi att det genomslag eventet gav var väl värt väntan. Den 21 september kommer spelet att finnas tillgängligt på alla större plattformar och 2023 blir, som utlovat, “The Year of PAYDAY”. Mottagandet har varit fantastiskt, framför allt från vårt stora PAYDAY-community vilket gläder oss mycket då det är otroligt viktigt att ha våra mest dedikerade PAYDAY-fans exalterade över det nya spelet. Styrkan i vårt varumärke märktes tydligt på uppmärksamheten både från traditionell, och sociala, media. I mitten av juni bjöd vi in ett hundratal journalister och influencers från hela världen till att provspela PAYDAY 3 – också det med mycket positiv respons. Intresset av PAYDAY har också accelererat medlemstillväxten i vår egen portal, Starbreeze Nebula, som redan nått över en miljon användare.  Med en dryg månad kvar till lansering har vi sedan länge påbörjat utvecklingen av kommande DLCs och innehållsuppdateringar till spelet – både gratis och betalda. 

 

PROJEKT ”BAXTER”

Det spel som internt bär arbetsnamnet “BAXTER” är nästa AAA-titel i vår nisch av kooperativa multiplayerspel. I maj tillkännagav vi att vi är i långt gångna förhandlingar om att licensiera ett ikoniskt varumärke som i sitt DNA kännetecknas av kollaborativa upplevelser och storytelling i en expansiv värld. Fans av våra spel kommer känna igen sig, men det är samtidigt fråga om ett helt nytt projekt, i en helt ny genre, jämfört PAYDAY.

 

Budgeten är uppdelad i tre delar – 1) utveckling av basspel, 2) marknadsföring runt lansering och 3) utveckling av DLC och innehållspaket efter lansering. Fram till lansering beräknas utvecklings-kostnaden uppgå till cirka 60 procent av den totala budgeten. Starbreeze ska agera både utvecklare och förläggare, men vi kommer löpande utvärdera möjligheter att addera externa partners för projektet – exempelvis för fysisk och digital distribution – för att hitta en bra balans mellan risk och marginal i projektet.

 

PAYDAY 2

Tillsammans med Epic Games firade vi “The Year of PAYDAY” genom att erbjuda världens främsta heist-upplevelse – basspelet av PAYDAY 2 – gratis på Epic Games Store under en vecka i juni. Det är givetvis ett led i strategin att låta fler ta del av PAYDAY som spel och varumärke inför lanseringen av PAYDAY 3 i september. Fler än 12 miljoner människor laddade ner spelet, och vi inledde samtidigt försäljning av DLCs på Epic Games Store. Den lyckade kampanjen bidrog till att MAU under juni uppgick till 1 541 309. Under kvartalet levererade vårt team ytterligare tre DLC:s för PAYDAY 2, vilket kulminerade i Crude Awakening-heisten som lanserades i slutet av juni. 10 år efter lansering innehåller spelet nu nära nittio heists och har fått hundratals uppdateringar med både nytt innehåll och nya funktioner. Kontinuerlig utveckling med mycket nytt innehåll är en pelare i alla spel Starbreeze ska utveckla.

 

TREDJEPARTSFÖRLÄGGNING

Vår strategi för förläggarverk-samheten är att hitta spel som är fantastiska på egna ben, men också passar in i vår filosofi och det community vi byggt upp det senaste decenniet. Roboquest – utvecklat av RyseUp Studios – är precis ett sådant spel. Spelet finns tillgängligt genom Steam Early Access och har för närvarande ett snittbetyg runt 95 procent. Våra styrkor som förläggare, i kombination med ett community kopplat till Starbreeze Nebula, kommer att göra det möjligt för oss och våra spel att nå nya målgrupper.

 

ÖVRIGA PROJEKT

I början av juni lanserade vår partner PopReach mobilspelet PAYDAY Crime War, globalt. Det ger ännu fler möjligheten att bekanta sig med vårt varumärke, och förstås spela mer PAYDAY, på fler plattformar. Vårt samarbete med Stockholm Syndrome för att utveckla en film eller tv-serie på PAYDAY löper på enligt plan. Den strejk bland författare och skådespelare som just nu pågår i USA påverkar inte projektet i dess nuvarande fas. 

 

ORGANISATION

Under kvartalet har antalet anställda ökat med 8 personer primärt inom spelproduktion för att ha kapacitet att utveckla både innehåll till PAYDAY 3 och BAXTER parallellt. Vi är också otroligt stolta över att under kvartalet uppnått HBTQI-certifiering av RFSL. Alla människors lika rättigheter, och rätt till likabehandling är något vi som bolag, och jag personligen, tar på stort allvar.

I samband med den övertecknade emissionen fick Starbreeze kapital och förtroende att fullfölja vår antagna strategi. Vi löste samtidigt SEK 380m i skuld på vår balansräkning i form av ett lån och ett konvertibellån – ett tungt arv från tidigare rekonstruktion är därmed löst. Vi har nu de förutsättningar som krävs för att bygga Starbreeze ännu starkare och vi kommer fortsätta det hårda och långsiktiga arbetet med att uppnå våra mål.

TOBIAS SJÖGREN, VD

 

Webbsändning
Tid: kl. 11.00
Deltagande: För att ansluta till presentationen – klicka här.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Sjögren, VD
Mats Juhl, CFO
Tel: +46 0(8) – 209 229
E-post: ir@starbreeze.com

 

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 07:30 CEST.

 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B.

Läs mer på www.starbreeze.com och corporate.starbreeze.com

 
Taggar:Se aktuell börskurs för Starbreeze aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleSBB erhåller 2,36 miljarder SEK genom emission av preferensaktier i SBB Residential Property AB
Next articleEva-Lotta Stridh slutar som CFO på SBB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here