Bolagsverket Bolagsverket Bolagsverket Bolagsverket - Färre nya företag under 2013, trots stark avslutning

Färre nya företag under 2013, trots stark avslutning

Newsdesk 1/1 01:00

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minskade med två procent under 2013, trots en ökning i december. Totalt registrerades 60 527 nya företag hos Bolagsverket under hela 2013, en minskning med 1 248 företag i de fyra vanligaste företagsformerna. I december månad ökade dock antalet nya företag med hela 16,1 procent.

Trenden med ett minskat nyföretagande fortsätter, trots att siffrorna tog ett skutt inför årsskiftet. 60 527 nya företag under 2013 innebar en nedgång med två procent i jämförelse med 2012 då 61 775 företag nyregistrerades och 2011 då antalet var hela 69 295. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Under december månad nyregistrerades 5 307 företag på Bolagsverket jämfört med 4 573 i december 2012, en ökning med 16,1 procent eller 734 företag.

? I december ökade nyföretagandet i samtliga företagsformer ganska kraftigt, men så har det inte sett ut under större delen av 2013, därför ser vi en total minskning för helåret. Med undantag för april, september och december så har siffrorna under 2013 konstant legat lägre än de gjorde 2012, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

? Sammantaget var dock 2013 ett helt OK år för nyföretagandet, man ska vara försiktig med att jämföra med rekordår som 2011 och 2012. Sett ur ett längre perspektiv är 60.527 nya företag under 2013 trots allt en hög siffra, och eftersom avregistreringarna också minskar så har det totala antalet verksamma företag (nettotillskottet) ändå ökat under de senaste åren, säger Ulf Karnell.

Sedan revisionsplikten för mindre aktiebolag slopades 2010, samtidigt som kravet på aktiekapital sänktes, så är aktiebolag den klart mest populära företagsformen.

? Många nyföretagare föredrar aktiebolagsformen då den kan upplevas som tryggare för företagaren, jämfört med att driva verksamhet som enskild näringsidkare eller i handelsbolag, säger Ulf Karnell.

Efter helgerna är nu handläggningstiderna på Bolagsverket omkring 10 arbetsdagar, både för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag.

Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ?Våra handläggningstider?.

Statistik om företag och föreningar
Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår webbtjänst "Statistik om företag och föreningar? (se länk) finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden och tidsperioder. Du kan även se resultatet presenterat som diagram.

Nyföretagarbarometern
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

För mer information
Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Kommunikationschef och avdelningschef för kommunikationsavdelningen


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

GD (generaldirektör) och chef för Bolagsverket


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Direktör i verksledningen (Generaldirektörens ställföreträdare)


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll