Betsson AB (publ) delårsrapport juli-september 2022

0
703
KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2022

  • Koncernens intäkter uppgick till 200,3 (170,0) miljoner euro, en ökning med 18%. Den organiska ökningen var 35%.
  • Kasinointäkterna ökade med 8%. Sportboksintäkterna ökade med 45% och sportboksmarginalen var 8,3% (7,8%).
  • EBITDA uppgick till 48,6 (41,0) miljoner euro, en ökning med 19%. EBITDA-marginalen var 24,3% (24,1%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 38,4 (31,7) miljoner euro, en ökning med 21%. Rörelsemarginalen var 19,2% (18,7%). 
  • Resultatet efter skatt uppgick till 32,6 (28,2) miljoner euro, vilket motsvarar 0,24 (0,21) euro per aktie.
  • Det operativa kassaflödet var 38,5 (41,4) miljoner euro.
  • Nettoskulden uppgick till -54,7 (-6,4) miljoner euro.
  • Antalet aktiva kunder ökade med 7% till 1 056 400 (986 429).

VD-ORD

“Betssons bästa kvartal någonsin, drivet av hög aktivitet inom både sport och kasino”

Vi såg en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet med hög tillväxt och lönsamhet för koncernen som helhet. Betsson satte nya rekord för både intäkter och rörelseresultat, drivet av såväl sportspel som kasino. Den organiska tillväxten var 35 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och drevs återigen främst av regionerna Latinamerika och Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA). En ytterligare tillväxtfaktor i kvartalet var hög omsättning i sportboken, delvis tack vare den tidigarelagda säsongsstarten för de europeiska fotbollsligorna i augusti, på grund av det kommande världsmästerskapet i fotboll i november-december. Den höga tillväxten som helhet är särskilt glädjande med tanke på att vi inte haft några intäkter från Nederländerna, där våra licensansökningar fortfarande behandlas.

Sportboken fortsätter att utvecklas till en allt viktigare del av den totala affären för Betsson tack vare de senaste årens satsningar för att på olika sätt stärka produkten och expandera geografiskt på marknader med strukturell tillväxtpotential. Bruttoomsättningen i sportboken ökade med 29 procent och marginalen uppgick till 8,3 procent i kvartalet. Marginalen ligger i linje med de föregående två kvartalen i år men är något högre än genomsnittet för de senaste åtta kvartalen som uppgår till 7,7 procent. För att illustrera det momentum vi ser inom sport kan nämnas att åtta av våra tio omsättningsmässigt bästa dagar någonsin för sportboken har ägt rum sedan början av det tredje kvartalet i år. 

Betsson fortsätter leverera på tillväxtstrategin som är baserad på geografisk expansion och diversifiering, och i augusti driftsattes ett onlinekasino på den reglerade marknaden i Mexiko. Det handlar om en mjukstart än så länge, men marknadsföringen kommer att öka under fjärde kvartalet och framför allt under 2023, och vi ser betydande potential på denna marknad på längre sikt givet storleken på ekonomin, befolkningen och den låga andelen onlinespel i landet. 

På produkt- och tekniksidan har det som alltid vanligt varit en hög aktivitetsnivå under kvartalet. Bland annat stärktes produkterbjudandet inom varumärket Racebets för spel på hästar och för varumärket Betsson lanserades en ny sportboksapp på flera viktiga marknader, för att nämna några saker.

Italien fortsätter vara en lysande stjärna för oss inom regionen Västeuropa, och under kvartalet lanserades ett nytt sportbokserbjudande och två nya sponsorskap ingicks med fotbollsklubbarna Salernitana och Palermo. Det innebär att vi numera har sponsoravtal med sex geografiskt spridda lag i Italien – förutom ovan nämnda klubbar även med Milan, Roma, Torino och Sassuolo. 

Betssons verksamhet har historiskt varit relativt opåverkad av den allmänna konjunkturen och hittills har vi inte heller sett några tecken på svagare efterfrågan på grund av konjunkturläget. Vi ser nu med spänd förväntan fram emot resten av det fjärde kvartalet och ett fotbolls-VM som har goda chanser att bli det största sportevenemanget någonsin för Betsson.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Klockan 09.00 CEST idag den 26 oktober bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det tredje kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av koncernchef och VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via länk eller telefon, se detaljer nedan.

Länk till webbsändningen:
https://ir.financialhearings.com/betsson-financial-hearing-q3-2022

Nummer för att delta via telefon:
Sverige: +46 8 5051 6386
Storbritannien: +44 20 3198 4884
USA: +1 412 317 6300 / PIN: 6229448#

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Pontus Lindwall, koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations
+46 760 024863, ir@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 07.30 CEST.

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKlarna Kosma och Krea i nytt partnerskap – ska hjälpa fler små och medelstora företag att få bättre lånevillkor
Next articleOncopeptides fas 3-studie LIGHTHOUSE bekräftar ytterligare kliniska nyttan med melflufen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here