Bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 oktober 2022 till 31 december 2022

0
733den 28 februari 2023 kl. 08:00

Wicket Gaming AB:s (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 oktober 2022 till 31 december 2022.

Perioden i sammandrag

Koncernen uppstod under det fjärde kvartalet och således förekommer ingen jämförelse med motsvarande period föregående år. Perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 innefattar moderbolagets helår och koncernens fjärde kvartal.

Fjärde kvartalet 2022-10-01 – 2022-12-31 (Koncern)

 • Nettoomsättning 6 883 TSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 274 TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -4 711 TSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,60 SEK och efter utspädning -0,55 SEK.
 • Periodens investeringar uppgick till -21 636 TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11 317 TSEK.

Tolv månader 2022-01-01 – 2022-12-31 (Koncern)

 • Nettoomsättning 6 888 TSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -11 381 TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -15 551 TSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,00 SEK och efter utspädning -1,83 SEK.
 • Periodens investeringar uppgick till -32 988 TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2 089 TSEK.

Fjärde kvartalet 2022-10-01 – 2022-12-31 (Moderbolag)

 • Nettoomsättning 2 TSEK (0).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 171 TSEK (-2 646).
 • Resultat efter finansiella poster -1 825 TSEK (-2 648).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 SEK (-0,46) och efter utspädning -0,21 SEK (-0,45).
 • Periodens investeringar uppgick till -21 188 TSEK (-3 945).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -14 546 TSEK.

Tolv månader 2022-01-01 – 2022-12-31 (Moderbolag)

 • Nettoomsättning 7 TSEK (1).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -11 279 TSEK (-8 166).
 • Resultat efter finansiella poster -12 665 TSEK (-8 221).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,63 SEK (-1,45) och efter utspädning -1,49 SEK (-1,42).
 • Periodens investeringar uppgick till -32 547 TSEK (-8 134).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 073 TSEK.

VD HAR ORDET

2023 är året då Wicket Gaming ska ta nästa steg på sin globala tillväxtresa. Det görs som en gaming- och edtech-koncern med 30 anställda. Tillsammans ska vi skapa ett bolag som tar marknadsandelar på de kraftigt växande marknader där vi nu är verksamma – virtuella utbildningsprodukter och mobila spel. Arbetet under det fjärde kvartalet har syftat till att lägga grunden för denna resa och skapa rätt förutsättningar att lyckas.

“Q4 2022 – Wicket Gaming uppnår viktiga milstolpar”

Under det fjärde kvartalet 2022 uppnådde Wicket Gaming ett antal viktiga milstolpar.

I december förvärvades free-to-play mobilspelet Idle King. Spelet är ett lättsamt strategispel i en medeltida miljö. Idle King har sedan det testlanserats laddats ner 450 000 gånger och har fått hög rating hos både Apple App Store och Google Play. Med en rating på 4,5 har spelet blivit “Featured” hos Apple App Store.

Sedan förvärvet av detta top-end spel har vi ändrat spelnamnet till King Royale och kommer att släppa det globalt i Wicket Gaming´s regi under mars 2023. För att understödja lanseringen aktiveras influencer marknadsföring med hjälp av Wehype och “paid marketing” genom facebook- och google-annonser. Värt att notera är de KPI:er (Key Performance Indicators) som King Royale har erhållit under testlanseringen. Med en “Dag 1 retention”, det vill säga antalet unika användare som kommit tillbaka till appen dagen efter installation/öppning, på 36 % befinner sig spelet i den absolut bäst presterande kategorin. Spelet har en ARPDAU (Average revenue per daily user) på 0,10 USD och en ROI på 33%, detta är väldigt goda KPI:er. Från Wicket Gamings sida ser vi fram emot att få lansera två starka speltitlar, King Royale och Cricket Manager Pro globalt.

En annan viktig milstolpe under kvartalet var att förvärvet av den tyska Wegesrand-gruppen fullbordades och integrerades i Wicket Gaming. Wegesrand benämns framöver Wicket Media GmbH. Wicket Media GmbH är ett helägt tyskt dotterbolag som i sin tur äger alla våra tyska bolag. Räkenskaperna är konsoliderade i våra böcker, en gemensam organisation och styrning är utformad i syfte att ta oss an 2023.

Wicket Gaming koncernen noterar en omsättning på 6,9 miljoner SEK under det fjärde kvartalet 2022. Wegesrand (ed-tech segmentet) har vuxit organiskt med ca 24 % på ett år och noterar en omsättning på cirka 26,5 miljoner SEK. Vår avsikt är att satsa ännu mer resurser på vårt ed-tech segment då vi ser en stor tillväxtpotential. Det är för oss uppenbart att segmenten, Serious Games och Playful Learning, har en marknad och vi ämnar ta våra marknadsandelar. Enligt Grand View Research uppgår marknaden för ed-tech idag till cirka 127 miljarder dollar och förväntas växa till cirka 430 miljarder dollar 2030.

Wegesrand-gruppen är det första förvärvet som vi genomfört. Vi vill på sikt genomföra fler förvärv, även om vi självklart är medvetna om det allmänna finansiella klimatet inte är helt optimalt just nu. Vi ser dock med tillförsikt på 2023.

“Q1 2023 – global lansering”

Att äntligen ha släppt Cricket Manager Pro är för oss en milstolpe, efter en rad förseningar som grundar sig på tekniska utmaningar i framförallt Indien samt implementering av förbättrande användarönskemål, har vi nu för avsikt att vinna en plats på den globala cricketarenan. Vi tänker givetvis nyttja våra cricketstjärnor AB de Villiers, Hardik Pandya och Jasprith Bumrah som når totalt 100 miljoner följare på sina sociala medier för att nå en så stor användarbas som möjligt. Alla planerade marknadsaktiviteter sjösätts i syfte att maximera antalet nedladdningar.

Vi befinner oss mitt uppe i en företrädesemission, och självklart hoppas vi på att våra befintliga aktieägare ser potentialen framgent och tecknar. Vi har i prospektet förklarat att företrädesemissionen är nödvändig i den fas som Wicket Gaming befinner sig i. Nödvändiga resurser måste säkerställas för att vi effektivt ska kunna satsa på såväl spellanseringar som expansionen av ed-tech segmentet. Vi har sett en stark organisk tillväxt inom ed-tech och kommer att investera ytterligare för att affärsområdet ska kunna växa ännu snabbare under 2023.

Det ekonomiska utfallet under kvartal 4 visar tydligt att vi numera är en konsoliderad koncern med en stabil bas. De större investeringarna i våra spel är tagna. Vi kan därför framöver räkna med en förändrad kostnadsbild avseende utvecklingen av våra spel under 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-28, kl. 08:00.

Om Wicket Gaming
Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleLyckad renovering och fint återbruk på Lilla Essingen
Next articleBlick Global Group AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here