Home Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market

Wicket Gaming AB (publ) (”bolaget”) har genomfört namnbytet till edyoutec AB, vilket röstades igenom på extra bolagsstämman som avhölls den 7 november 2023. ...
Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Totalt nyttjades 400 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,004 procent...
Peter Vesterbacka är kanske mest känd för sin roll som Chief Marketing Officer på Rovio Entertainment Oy, företaget bakom det globala fenomenet Angry Birds. Men...
Den Hamburg-baserade Joachim Herz Foundation och Wegesrand, en ledande leverantör av lekfulla digitala inlärningslösningar, utökar sitt samarbete. I den här omgången av projektet investerar stiftelsen...
Extra bolagsstämma i Wicket Gaming AB har hållits i dag i Stockholm. ...
Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2023. En (1) unit bestod av tre...
Blick Global Group AB (publ):s dotterbolag, Blick WI AB (”Dotterbolaget”), har idag ingått avtal med ett affiliatebolag (”Köparen”) om att överlåta ett kundkonto inom prestationsaffären...
Vi närmar oss november månad och det är dags för en ny operativ uppdatering. ...
Wicket Gaming AB (publ) släpper en intervju med bolagets vd Eric de Basso där verksamhetsinriktningen mot Edtech och AI (artificiell intelligens) presenteras. ...