CTEK justerar ett av dess finansiella mål

0
459
Styrelsen för CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) har inför den föreslagna nyemissionen sett över de finansiella målen och beslutat att revidera lönsamhetsmålet till 20 procent justerad EBITA-marginal från det tidigare målet om över 25 procent.

Det uppdaterade finansiella målet avseende lönsamhet är följande:

  • Lönsamhet: CTEK har som mål att uppnå en justerad EBITA-marginal 20 procent på medellång sikt. (Tidigare mål: Att uppnå en justerad EBITA-marginal över 25 procent på medellång sikt. Tillväxt i divisionen Energy & Facilities kan ha en negativ påverkan på kort sikt.)

Bolagets övriga finansiella mål och utdelningspolicy kvarstår och är oförändrade, enligt följande:

  • Omsättningstillväxt: CTEK har som mål att på årsbasis uppnå 2 miljarder kronor i nettoomsättning på medellång sikt där majoriteten av försäljningen förväntas utgöras av elfordonsladdare och tillbehör.
  • Kapitalstruktur: Nettoskulden ska uppgå till mindre än 3.0x justerad EBITDA mätt på rullande tolv månader. Strategiska beslut såsom exempelvis förvärv kan ha en temporär påverkan på Bolagets skuldsättning.
  • Utdelningspolicy: CTEK investerar sina resurser i tillväxt och verksamhetsutveckling. Därtill är CTEKs målsättningen att dela ut 30 procent av årets resultat till aktieägarna.

Styrelsen i CTEK AB (publ)

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 klockan 07:20 CET.För mer information, vänligen kontakta:

Ola Carlsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Email: ola.carlsson@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations
Tel: +46 708 24 40 88
Email:
niklas.alm@ctek.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleCTEK beslutar om en företrädesemission om cirka 350 miljoner kronor
Next articleDelårsrapport Q4: Ytterligare kraftfulla åtgärder har initierats för att förbättra lönsamhet och kassaflöde – successiv upprampning i leveranser av elbilsladdare till General Motors

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here