SBB meddelar att EduCo-transaktionen med Brookfield har fullföljts

0
271
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) fullföljde idag den 24 september 2023 meddelade försäljningen av 1,16% av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 8 miljarder kronor.

SBB arbetar målmedvetet för att optimera förutsättningarna inom sina affärsområden. Genom det strategiska samarbetet med Brookfield stärks möjligheterna till långsiktigt värdeskapande inom affärsområdet Utbildning. Transaktionen bidrar till att förbättra SBB:s finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleOddsen på Jannes nästa jobb och hans efterträdare
Next articleDELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here