Styrelsen i Fortnox beslutar om återköp av aktier

0
69
Styrelsen i Fortnox beslutar om återköp av aktierFor English version, please see attachment. 

Styrelsen för Fortnox AB (publ) har idag, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 30 mars 2023, beslutat om förvärv av egna aktier. Syftet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Fortnox långsiktiga aktiesparprogram ESSP 2023 samt ESSP 2022 och även säkerställa därtill kopplade kostnader för sociala avgifter. 

Förvärv av egna aktier kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024. Förvärv får ske av högst 688 378 aktier (eller 0,12 procent av Fortnox aktier) och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Förvärv kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. Förvärv kommer att verkställas av värdepappersföretag eller kreditinstitut på uppdrag av Fortnox. 

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Fortnox till 609 744 700, varav antalet aktier i eget förvar uppgår till 27 962. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att rapporteras till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. 

För fullständigt bemyndigande, som beslutades om av den extra bolagsstämman, se www.fortnox.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 14:45.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Roger Hartelius, CFO

Telefon: + 46 (0) 70-301 70 08

E-post: roger.hartelius@fortnox.se
Se aktuell börskurs för Fortnox aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleFortsatt värdeskapande genom byggrättsutveckling – klart med 12 000 kvm nya byggrätter för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Next articleThunderful Group AB publicerar årsredovisning 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here