Thunderful Group ingår överenskommelse avseende ändring och erläggande av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Robot Teddy

0
687



Thunderful Group (”Thunderful”) meddelar idag att en överenskommelse har ingåtts med säljarna till Robot Teddy om att slutreglera tilläggsköpeskillingen i förtid.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats fanns det en möjlighet för säljarna till Robot Teddy att erhålla en tilläggsköpeskilling kopplat till avyttringen av bolaget som skedde den 27 oktober 2021. Utöver den ursprungliga köpeskillingen fanns möjlighet till ytterligare tilläggsköpeskilling om maximalt 12 MGBP, förutsatt att särskilt överenskomna finansiella och operativa mål uppnåddes på årsbasis till och med 31 december 2025.

Thunderful kan idag konstatera att en överenskommelse ingåtts med säljarna till Robot Teddy om att slutreglera tilläggsköpeskillingen. Thunderful betalar 1 MGBP till säljarna i tilläggsköpeskilling i kontant ersättning. Ingen övrig tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Robot Teddy kan komma att utgå till säljarna.

Denna information är sådan information som Thunderful Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 20:00 CEST den 22 augusti 2022.



För mer information, vänligen kontakta:
Anders Maiqvist, Interim VD, Thunderful Group, +46 739 37 24 36.
Lennart Sparud, CFO, Thunderful Group, +46 705 58 66 04

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och Thunderful Group är en koncern som utvecklar, förlägger och investerar i dataspel, samt distribuerar Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

Taggar:



Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleAllt färre barn cyklar till skolan när föräldrarna väljer bilen
Next articleQ2 2022 – Ökad nettoomsättning och förbättrat resultat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here