Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under maj – juni 2023

0
561
Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under maj – juni 2023
Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under maj – juni 2023
Under perioden 5 juni 2023 till 22 juni 2023 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) återköpt sammanlagt 918 192 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som inleddes den 23 maj 2023. Återköpsprogrammet initierades av styrelsen i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Programmet är nu avslutat och har genomförts i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter förvärven uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 15 992 479. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

Under programmets gång, sedan den 23 maj 2023, har sammanlagt 1 547 000 aktier/SDB i Kindred återköpts. Förvärven har gjorts till ett genomsnittligt pris om 122,8 SEK per aktie. Inom ramen för återköpsprogrammet fick högst 23 000 000 aktier/SDB förvärvas och Kindreds innehav av egna aktier fick inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-26 07:30 CET.

För ytterligare information:
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSBB ingår exklusiva diskussioner att sälja resterande 51 procent av portföljen inom social infrastruktur för utbildning
Next articleSpiffbet goes for TAG Media’s Affiliate Management Service

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here