Delårsrapport för perioden 1 april 2022 till 30 juni 2022

0
745den 25 augusti 2022 kl. 08:00

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för perioden 1 april 2022 till 30 juni 2022.

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet 2022-04-01 – 2022-06-30

 • Nettoomsättning 0 TSEK (1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 174 TSEK (-2 074)
 • Resultat efter finansiella poster -3 408 TSEK (-2 128)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,52 SEK (-0,78) och efter utspädning -0,47 SEK (-0,78).
 • Periodens investeringar uppgick till -2 750 TSEK (-662)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 10 310 TSEK.

 Sex månader 2022-01-01 – 2022-06-30

 • Nettoomsättning 0 TSEK (853)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 646 TSEK (-3 376)
 • Resultat efter finansiella poster -6 883 TSEK (-3 434)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,05 SEK (-1,26) och efter utspädning -0,95 SEK (-1,26).
 • Periodens investeringar uppgick till -5 491 TSEK (-1 095)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 16 829 TSEK.

VD HAR ORDET

Den 22 juli firade vi ett år som noterat bolag. Noteringen blev startskottet för en intensiv period med ambitionen att bygga Wicket Gaming utefter de mål och den vision vi har för verksamheten. Vi har bl.a. lanserat spelet Cricket Manager Pro på såväl Playstore som Appstore. Förvärvet av Wegesrand-koncernen är på väg att gå i mål. Wegesrand kommer därmed utgöra ett dotterbolag inom Wicket Gaming-koncernen med cirka 30 heltidsanställda. 

”Wegesrand blir en del av Wicket Gaming”

I skrivande stund pågår ett intensivt organisatoriskt arbete där Wegesrand-koncernen ska sorteras in under vårt nya ägarbolag i Tyskland, Wicket Media GmbH. Wegesrand blir det dotterbolag inom Wicket Gaming-koncernen som blir särskilt fokuserat på Education, ”serious games”som det kallas för. Vår vision att bygga Wicket Gaming till en koncern bestående av fyra vertikaler (Games, Media, Education och iGaming) blir nu ett faktum.

Men våra ambitioner slutar inte här! Att blicka ut över kontinenten och sondera terrängen efter ytterligare förvärvskandidater är något som kommer intensifieras när förvärvet av Wegesrand blir klart. Förvärvsobjekt som passar in i våra vertikaler och erbjuder synergier och tillväxtpotential är något vi betraktar som särskilt intressant.

”Cricket Manager har kommit upp i 500 000 nedladdningar”

Cricket Manager Pro har nått en ny milstolpe och kommit upp i 500 000 nedladdningar. Utvecklingsteamet arbetar särskilt hårt med optimeringar och hela utvecklingsprocessen är datadriven. Vidare har vi kopplat in den tidigare Cricketstjärnan Jonty Rhodes i det dagliga utvecklingsarbetet. Vi eftersträvar ett cricketmanagerspel som har alla relevanta cricketattribut och då ligger det i sin natur att såväl cricketfans som cricketstjärnor aktiveras i utvecklingen.

Cricket Manager Pro finns nu att ladda ner på både Playstore och Appstore. En iOS version av Cricket Manager Pro samt en stor användarbas är två faktorer som är nödvändiga för att vi på allvar ska kunna inleda monetariseringsfasen. Funktionaliteter såsom Play-to-earn och NFT:s är något som utvecklingsteamet arbetar löpande med och samtal pågår med flera bolag som är etablerade inom detta segment. För oss är det viktigt att vi väljer rätt samarbetspartner när vi tar steget in i Cricket metaverse.

Det ekonomiska utfallet av kvartal 2 är inget som avviker från våra förväntningar. Däremot kommer våra investeringar för produktutveckling att minska avsevärt framöver när vi äger Wegesrand.

”Wegesrand är i vår värld det första förvärvet men absolut inte det sista”

Förvärven är ett viktigt steg i vår strävan att etablera Wicket Gamings fyra vertikaler. I skrivande stund sitter vi i dialog med tre potentiella förvärv och dessa har funnits på vår nettolista under en längre tid. Wegesrand är i vår värld det första förvärvet men absolut inte det sista

Eric De Basso, VD
Wicket Gaming AB

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-25, kl. 08:00.

 

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous article57,3 procents chans för Magdalena Andersson
Next articleCricket Manager Pro har blivit nedladdat över 500 000 gånger

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here