Digitalisering en nyckelfaktor bakom Ifs starka resultat

0
510

Det tekniska resultatet stärks under det tredje kvartalet till 2 498 MSEK, totalkostnadsprocenten är stabilt under målnivån och antalet kunder ökar i samtliga affärsområden. Kundnöjdheten och förnyelsegraden är hög.

– En viktig del av förklaringen bakom Ifs stabila resultat är att vi, trots turbulensen i omvärlden, stärkt vår position som det ledande digitala försäkringsbolaget på världens mest digitaliserade marknad. Positionen som digital ledare bygger till viktig del på en stark fysisk leverans, särskilt på skadeområdet, säger Ifs VD Morten Thorsrud.

Norden är världens mest digitalt mogna försäkringsmarknad. Både våra samhällen och de nordiska kunderna är världsledande. Vi tar bank-ID och Swish för givna. Vi har digitala register för bilar och hus, och den digitala mognaden bland kunderna är mycket hög.

Digitaliseringen driver försäkringsbranschen framåt med stora kliv. Den snabba teknikutvecklingen gynnar techorienterade bolag som är stora och etablerade. Det finns tre viktiga skäl till det.

För det första ger storlek möjlighet att satsa. Ifs tech community består av mer än 1 000 högkvalificerade och engagerade personer. If satsar över 1 miljard kronor varje år bara på IT-utveckling.

För det andra ger ett stort försäkringskollektiv en stor konkurrensfördel: data. Data ger kunskap som gör det möjligt att sätta hantera risker och sätta rätt priser. If försäkrar till exempel var femte bil i Norden. Det gör att bolaget har mer insikt om trafikbeteenden och riskfaktorer än någon annan.

För det tredje är försäkringar med nödvändighet en hybridprodukt där digitalisering kan underlätta kundupplevelsen, men där leveransen ofta är fysisk. If kan utveckla tekniska verktyg för att kunden själv kan fotografera sin påbackade bil och kunna boka in verkstadstid digitalt. Men när någon får stopp på motorvägen räcker inte digitala lösningar. Då måste en bärgningsbil till platsen genast.

– If fortsätter år efter år att vara det största försäkringsbolaget i Norden. Antalet kunder växer och kundnöjdheten fortsätter uppåt från en redan hög nivå. Resultatet som vi presenterar i dag är en effekt av detta, säger VD Morten Thorsrud.

Koncernresultat för tredje kvartalet

Nordens största sakförsäkringsbolag presenterar ett stabilt resultat, trots den svaga nybilsförsäljningen och fler storskador än normalt. Resultatet är i linje med det föregående året när hänsyn tagits till tillfälliga pandemieffekter. Det finns en positiv effekt av de stigande räntorna, för den del av skadereserverna som är diskonterade.

Totalkostnadsprocenten är något högre än Q3 2021, vilket förklaras av en covid-19-effekt som pressade ner totalkostnadsprocenten tillfälligt. Kvartalets resultat tyngs också av fler storskador än normalt och en fortsatt svag nybilsförsäljning, en effekt som är särskilt stark i Sverige.

Den ovanligt höga inflationen gör det viktigt att justera prissättningen på ett hållbart sätt, då If erbjuder sina kunder en 12-månaders prisgaranti. På nordisk nivå bedömer If att inflationen för skadekostnader kommer att ligga på 4-5 procent under det kommande året.

  • Totalkostnadsprocenten för tredje kvartalet är 81,6 (80,2 procent under Q3 2021). För årets första nio månader är den 79,8 procent (80,8)
  • Tekniskt resultat för kvartalet är 2 498 MSEK (2 448)
  • Premieinkomst under kvartalet var 11 537 MSEK (10 536)
  • If har totalt en premietillväxt på 5,7 procent för kvartalet och 7,0 procent för årets första nio månader, jämfört med samma period förra året
  • Investeringsresultatet under tredje kvartalet var 507 MSEK (294) och för årets första nio månader 2 037 (1 775).


Det svenska resultatet

Premieinkomsten växer med 4,5 procent på den svenska marknaden, jämfört med Q3 2021. Den starkaste tillväxten sker inom industrisegmentet med stora företagskunder. Totalkostnadsprocenten ökar när covideffekten som påverkade det tredje kvartalet 2021 nu klingat av. Totalkostnadsprocenten är 80,5 procent för årets första nio månader.

Det svenska resultatet visar en fortsatt hög kundnöjdhet och en tydlig ökning av den digitala interaktionen med kunderna. Resultatet begränsas alltjämt av den svaga nybilsförsäljningen.

  • Premieinkomsten under tredje kvartalet var 4 456 MSEK (4 219 MSEK under Q3 2021)
  • Det tekniska resultatet landade på 565 MSEK (929 MSEK)
  • Totalkostnadsprocenten för Q3 var 87,3 (78,3)

Source link

Previous articleViaplay Group and SBS bring Viaplay Select to Australian audiences
Next articleKlarnas erbjudande breddas: Nu kan svenskarna betala med Klarna-appen även i fysiska butiker

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here