Einar Mattsson: ”I en trivsam utemiljö vill människor röra sig, vistas och umgås med andra”

0
227

Johanna Karlsson är chef för utemiljögruppen hos Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Det är utemiljögruppen som ser till att välkomnande och välskötta gårdar alltid är en del av den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Gruppen består av engagerade trädgårdsarbetare, arbetsledare och projektledare. Utemiljögruppen arbetar dels på uppdrag av koncernens fastighetsbolag, dels med externa fastighetsägare som köper tjänsten av Einar Mattsson.

För Johanna är trivsel en förutsättning för trygghet, och resultaten i den årliga AktivBo- undersökningen visar att hyresgästerna verkligen uppskattar sina gårdar:

– I en trivsam utemiljö vill människor röra sig, vistas och umgås med andra. Trivsel främjar gemenskap och i förlängningen en känsla av stolthet och social trygghet. Därför är vi noga med utformningen av gårdarna. Det ska finnas sittplatser i sol och skugga, möjligheter för barn att leka och träd som ramar in och skyddar mot hetta. Till välbefinnandet bidrar också intressanta och vackra planteringar som både människor och insekter gillar. Och något som verkligen får människor att samlas och prata, är odlingslådor. De fungerar som magneter på gården, berättar Johanna.

Det finns inte riktigt något facit för en trygg utemiljö. Varje fastighet är unik och har sina speciella förutsättningar, och det finns flera saker att ta fasta på:

– Till exempel att det finns siktlinjer på gården som gör det lätt att få överblick. För mig handlar en trivsam och överblickbar miljö mer om hur växterna placeras, att det finns grönska i olika nivåer och att växtligheten samspelar med utomhusbelysningen när det är mörkt. Därför behöver skötseln och planeringen av utemiljön vara långsiktig, ta hänsyn till vad de boende vill och beakta hur buskar och träd kommer att växa, avslutar Johanna Karlsson.

Ersätt gamla träd
Träd som ska stå länge planteras både för nuvarande och kommande generationer. Gamla träd är ofta en tillgång, men om de inte mår bra behöver de ersättas i god tid.

När Einar Mattssons omtanke om utemiljön får hyresgästerna att känna sig omhändertagna, då har utemiljögruppen lyckats och bidragit till trygghet.

Source link

Previous articlePAYDAY™ 3 update – ‘Operation Medic Bag’ växlar upp
Next articleZimpler och Swish partnerskap ökar företags tillväxt och effektivitet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here