Evolution: Delårsrapport januari-mars 2021

0
46
Första kvartalet 2021 (1 kv 2020)

  • Rörelseintäkterna ökade med 105% till 235,8 MEUR (115,1)
  • EBITDA ökade med 150% till 160,1 MEUR (64,1), motsvarande en marginal om 67,9% (55,7)
  • Periodens resultat uppgick till 132,0 MEUR (54,2)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,62 EUR (0,30)

Händelser under första kvartalet 2021

  • Fortsatt hög efterfrågan genererar positiv effekt på marginalutvecklingen.
  • Synergier kopplade till förvärvet av NetEnt realiserade.
  • Efter perioden har Evolution ingått avtal om förvärv av online spelautomatsutvecklaren Big Time Gaming

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Den positiva trenden från 2020 fortsätter under första kvartalet 2021 där vi ser ett gott momentum både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Integrationen av NetEnt har varit framgångsrik. Jag är verkligt imponerad av det arbete som utförs av våra team, som utan att förlora fokus på sina dagliga högkvalitativa leveranser och på mycket kort tid har klarat av att förena såväl arbetsflöden som organisationsstrukturer. Vi kan redan se goda resultat från detta arbete under första kvartalet, och jag anser att vi är i en god position för att fortsätta dra fördel av det växande intresset för onlinekasino världen över.

Intäkterna under första kvartalet, inklusive från den förvärvade NetEnt-verksamheten, ökade med 105 procent till 235 MEUR jämfört med första kvartalet 2020. EBITDA ökade till 160 MEUR, motsvarande en marginal om 67,9 procent. Under kvartalet avslutade vi synergiprojektet och uppnådde 40 MEUR i årliga synergier med löpande kostnader hänförliga till förvärvet av NetEnt – nio månader före vår ursprungliga plan. Vi kommer att fortsätta sträva mot vårt ständiga mål om kostnadseffektivitet även om vi inte redovisar några synergier framöver.

Vår live casino-verksamhet fortsatte att uppvisa mycket stark tillväxt jämfört med föregående år och uppnådde 60 procent tillväxt under kvartalet. Detta är den högsta tillväxttakt vi någonsin redovisat under ett kvartal. Vi hade ett enastående momentum under 2020, och koncernen har fortsatt att se stark underliggande efterfrågan på onlinekasino med operatörer även under första kvartalet 2021. RNG-verksamheten inledde 2021 med en tillväxt om 6 procent jämfört med NetEnts intäkter under första kvartalet 2020. Detta ligger i linje med våra kortsiktiga förväntningar. Under andra kvartalet står vi inför något tuffare jämförelsetal, särskilt med avseende på NetEnt-verksamheten som fick en skjuts uppåt av pandemieffekterna under andra kvartalet 2020.

Mer än någonting annat har vårt fokus alltid legat på innovation och att flytta fram gränserna för att förbättra spelarupplevelsen. Detta gäller både live och RNG, och jag känner stor förväntan över de nya spel vi har tagit fram inför 2021 som ska bekräfta detta åtagande ytterligare. Denna sommar kommer vi att släppa den första produkten från det tvärfunktionella samarbetet mellan våra produktutvecklingsteam för live och RNG, Gonzo’s Treasure Hunt. Denna produkt kommer att kombinera en populär karaktär bland slotsspelare med det bästa från live- och RNG-världarna. Vårt slotserbjudande görs om under året och kommer att omfatta en uppfräschning av några av våra populäraste titlar liksom helt nya spel från både NetEnt- och Red Tiger-varumärkena. Under 2021 kommer vi även att lägga till nya spel i live game show-segmentet samt nya innovativa varianter på traditionella livebordsspel. Kort sagt, i produkthänseende kommer vi att lyfta underhållningsfaktorn till en ännu högre nivå under 2021 samtidigt som vi tillhandahåller fler oväntade och spännande kvalitetsspelupplevelser för alla spelare.

Samtliga regioner har haft god tillväxt under första kvartalet med en mycket hög tillväxttakt i Asien och Nordamerika. Evolution är en verkligt global verksamhet som servar spelare i hela världen. Vår kommersiella organisation är nu strukturerad i fyra regioner: Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika och Afrika. Med dedikerade kommersiella resurser för varje region ser vi fram emot att utforska ytterligare utveckling i varje region tillsammans med operatörerna.

På grund av pandemin arbetar flera studior fortfarande med något begränsad kapacitet för att säkerställa att alla säkerhets- och skyddsåtgärder för personalen finns på plats. Det har helt enkelt varit, och är fortfarande, en tuff period. Då alla operatörer har haft ökad trafik under det senaste året är den efterfrågan på nya bord som byggts upp en viktig drivkraft bakom den kapacitetsutökning som nu äger rum i några av våra befintliga studior och en anledning till vår fortsatta satsning på utveckling av nya studior. Framöver har vi för avsikt att behålla investeringarna i driftskapacitet på en liknande nivå, men i kompromissen mellan marginaler och intäkter kommer vi alltid att välja marknadsandelarna. Under första kvartalet investerade vi i ytterligare studiokapacitet i både Nordamerika och övriga regioner.

Med de nya varumärkena NetEnt och Red Tiger i produktportföljen strävar vi framåt mot visionen att vara världsledande inom livekasino. I mitten av april, efter första kvartalets slut, meddelade vi att Evolution hade ingått avtal om att förvärva Big Time Gaming. Genom att lägga till Big Time Gaming i vår portfölj med slotsvarumärken får vi ytterligare starka IP och fantastiska innovativa talanger. Vi tar ett steg närmare positionen som ledande inom onlinekasinoprodukter. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet. Jag ser verkligen fram emot att få välkomna Big Time Gaming-teamet till Evolution och arbeta tillsammans med dem på nya innovativa spel.

Understött av en kombination av underliggande megatrender – såsom digitaliseringen av världen i allmänhet och skiftet från landbaserade onlinekasinon i synnerhet – har Evolution envetet fortsatt att utveckla och driva på digitaliseringen av den globala kasinomarknaden. I april är det 15 år sedan företaget satte upp sin första studio i Riga, Lettland, med ambitionen att förändra onlinekasinobranschen. Sedan dess har vi inte bara tagit livekasino till en kvalitetsnivå som var svår att föreställa sig 2006 – vi har även introducerat en helt ny produktkategori inom onlinekasino, vunnit många internationella priser för våra produkter och tjänster och vuxit till en multinationell koncern som driver verksamhet i mer än 20 länder över hela världen med över 10 000 medarbetare. Det finns en hel del att vara stolt över, men det mest spännande är att vi bara befinner oss i början. Med de nya möjligheter som öppnar sig på nya marknader med vårt nyladdade produktutbud, vår starka varumärkesportfölj och vårt ständigt växande team med kreativa, talangfulla och hårt arbetande personer, kommer nästa 15-årsperiod helt säkert att bli ännu mer revolutionerande och spännande än det vi hittills sett. Det kommer att handla om alla av oss som varje dag strävar efter att bli ännu lite bättre. Det är helt enkelt så vi fortsätter att öka avståndet till konkurrenterna. 

För ytterligare information kontakta:

CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94,
ir@evolution.com.

Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 7.30 CET.

Presentation för investerare, analytiker och media 
VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 27 april 2021 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. 
Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 427 07. 
Följ presentationen på: https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q1-2021
Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 500 operatörer som kunder. Koncernen har fler är 10 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here