"Starbreeze står starkt, med en stabil kassa och en balansräkning i stort sett fri från skulder. Vårt största fokus nu och framåt är PAYDAY 3." ...
Starbreeze AB kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké 2023 torsdagen den 15 februari kl. 06.45. Samma dag håller bolaget en webbsänd investerarpresentation kl. 10.00. ...
Pressmeddelande från Valberedningen i Starbreeze. Valberedningen i Starbreeze föreslår att Jürgen Goeldner utses till ny ordförande i styrelsen vid årsstämman i maj 2024. Som tidigare kommunicerats...
Som ett led i att accelerera Starbreeze antagna strategi för långsiktig tillväxt har bolaget anställt Egil Strunke som Chief Strategy Officer (CSO), att ingå i...
Starbreeze Entertainment meddelar idag att man har licensierat världens främsta rollspel – Dungeons & Dragons® – för användning i det kommande spelet Projekt Baxter. Starbreeze...