Män och äldre sämst på att använda solskydd

0
193

För den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, är brännskador orsakade av solens UV-strålar den största riskfaktorn, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Försäkringsbolaget If har frågat svenskar om de använder solskydd i solen, och det märks tydliga skillnader mellan olika grupper. Totalt svarar drygt en tredjedel, 36,4 procent, att de alltid använder solkräm i solen. Vanan att smörja in sig blir mer ovanlig ju högre upp i åldern man kommer.

Åldersgruppen 25-34 år är bäst på att använda solkräm och 44,4 procent svarar att de alltid smörjer in sig i solen. Bland de över 75 år är motsvarande siffra bara 13,6 procent.

De som svarar att de aldrig använder solkräm är flest inom åldersgruppen 65-75 år, där 18,6 procent säger att de aldrig smörjer in sig. Endast 3,2 procent av 25-35-åringarna smörjer aldrig in sig.

44,4 procent av kvinnorna smörjer alltid in sig i solen, men bara 28,3 procent bland männen. Det är också fler än dubbelt så vanligt att män inte använder solkräm alls, 6,1 procent av männen och 13,4 procent av kvinnorna.

–  Vi märker genom samtal till oss att många är oroliga för hudförändringar och att medvetenheten om riskerna med solande har ökat. Men det är tydligt att fler behöver tänka mer på skyddet i solen. Det bästa är att inte vara i solen alls mitt på dagen, säger Jenny Grimstig, personskadechef på If.

Använder du solskydd i solen?

Ja, jag smörjer alltid in mig med solkräm 36,4%

Ja, jag smörjer in mig om jag börjar bli röd 9,7%

Ibland, om jag ska vara ute länge smörjer jag in mig 44,2%

Nej, jag använder aldrig solkräm eller annat 9,7%

Källa: If

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan 6 april och 12 april 2023, av Syno International. 1015 personer mellan 18 och 80 år deltog. Panelen utgörs av ett riksrepresentativt urval av befolkningen avseende ålder, kön och geografisk hemort.

Source link

Previous articleBetsson AB (publ) – resultatuppdatering för andra kvartalet 2023
Next articleInvitation to presentation of Q2 2023 financial results

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here