Betsson AB (publ) – resultatuppdatering för andra kvartalet 2023

0
450
  • Intäkterna i andra kvartalet 2023 beräknas uppgå till ungefär 235,5–237,5 miljoner euro, vilket är den högsta nivån någonsin för Betsson i ett enskilt kvartal.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet beräknas uppgå till ungefär 53,5–55,0 miljoner euro, vilket är nytt rekord och överstiger analytikernas konsensusestimat för perioden. De ökade intäkterna och skalbarheten i Betssons affärsmodell har bidragit till det höga rörelseresultatet.

Det andra kvartalet 2023 har präglats av fortsatt hög kundaktivitet inom både kasinospel och sportspel, vilket har resulterat i en stark finansiell utveckling för Betsson.

Marginalen i sportboken uppgick preliminärt till cirka 8,2% för kvartalet, vilket är i linje med motsvarande kvartal föregående år (8,3%) men högre än genomsnittet för de senaste åtta kvartalen (7,8%).

Koncernens intäkter ökade i samtliga regioner jämfört med motsvarande kvartal föregående år och förväntas fördelas ungefär enligt följande: Norden 22%, Latinamerika 22%, Västeuropa 11%, Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA) 43% och Övriga världen 2%.

Licensintäkter för systemleverans till Betssons B2B-kunder förväntas uppgå till ungefär 64,0–65,5 miljoner euro under kvartalet, motsvarande cirka 27% av koncernens intäkter.

De genomsnittliga dagliga intäkterna hittills i det tredje kvartalet 2023, till och med den 9 juli, har varit 13,7 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2022. Justerat för valutaeffekter och förvärv har de genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 9 juli varit 22,6 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2022.

Den 5 juli 2023 slutfördes enligt plan förvärvet av betFIRST, en av de ledande speloperatörerna i Belgien. För mer information om transaktionen, läs gärna pressmeddelandet från den 15 juni 2023.  

Samtliga ovan nämnda siffror är endast estimat och har inte granskats av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Betsson AB:s delårsrapport för det andra kvartalet som offentliggörs den 20 juli 2023. 

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00, martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations, Betsson AB

+46 760 024863, roland.glasfors@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2023 kl. 14:00 CEST.
 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKindreds tekniska plattform live i Pennsylvania
Next articleMän och äldre sämst på att använda solskydd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here