Över 250 viltolyckor per dag att vänta – här är kommunerna som drabbas värst

0
303

Oktober och november är de månader då det sker överlägset flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag. Utifrån historisk statistik kan vi räkna med över 15 000 incidenter under de närmaste två månaderna, motsvarande över 250 per dag i landet som helhet.

– Risken är störst i gryning och skymning. Det är då som de flesta djuren letar föda och förflyttar sig över större områden. Det är därför viktigt att hålla extra uppsikt längs vägkanterna och anpassa hastigheten, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

If har tagit fram unik kommun- och länsstatistik över var det inträffar flest viltolyckor. Om vi beaktar personbilsparkens storlek inträffar det flest olyckor i Kalmar län och Kronobergs län, medan Åtvidaberg i Östergötland är den kommun där det förra året rapporterades flest olyckor per 1000 personbilar (se tabeller längre ned). 

I landet som helhet är det framför allt rådjur som ligger bakom olyckorna. Tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Däremot har antalet olyckor med älg minskat över tid.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bara bromsa i första hand och försöka undvika att styra undan. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och i värsta fall krockar med mötande trafik. När det gäller älg brukar vi rekommendera att försöka väja, men om du inte hinner så bör du sikta baktill på älgen vid en kollision, för att den delen är lättast och det är mindre risk för att älgen landar på bilen, säger Johan Granholm.

Viltslag

Antal olyckor

2020–2022

Antal olyckor

2015–2017

Ökning/

minskning

Rådjur

134 535

112 684

+19 %

Vildsvin

17 529

13 709

+28 %

Älg

15 301

16 747

−9 %

Dovhjort

13 623

9 066

+50 %

Kronhjort

1 182

973

+21 %

Antalet olyckor per viltslag summerar inte nödvändigtvis med det totala antalet olyckor då mindre vanliga arter inte redovisas här.

Viktigt se över försäkringen

Viltolyckor riskerar bli kostsamma om man saknar försäkring.

– De djurkollisioner som If ersatte under 2022 kostade i genomsnitt 32 500 kronor att reparera, så det är en betydande kostnad varje år säger Johan Granholm.

– Det är viktigt att se över sin försäkring. För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen, enligt Johan Granholm.

Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur och den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

– En kollision med ett vilt djur kan vara en både farlig och traumatisk upplevelse, se därför alltid till att köra lugnt och tryggt, enligt gällande trafikregler, säger Johan Granholm.

Ifs tips

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.

Så minskar du risken för viltolycka

Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.

Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.

Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.

Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.

En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande. Det blir cirka 65 000 uppdrag årligen för dessa jägare och deras hundar.

Läs mer på Jägareförbundet.

– En krock med vilt innebär en risk i trafikmiljön. Om man ser en dekal om att eftersök pågår så gäller det att vara extra uppmärksam och sänka farten. Skylten betyder att en eftersöksjägare och dess hund arbetar i området, säger Johan Granholm.

Just nu pågår ett utbrott av afrikansk svinpest i Västmanland

Om du kört på ett vildsvin i eller utanför den smittade zonen i Västmanlands län ska du kontakta Polisen. Polisen har fått olika instruktioner från myndigheterna beroende på var vildsvinet kördes på. Eftersom smittämnet finns i blod och andra vätskor från döda vildsvin finns smittan framför allt i och runt ett smittat vildsvinskadaver.

Om du har kört på genomfartsvägar och inte på små skogsvägar är det ingen risk att du för med dig smittan på bilen. Fordon som används på vanliga vägar och inte i terrängen utgör ingen smittrisk utanför den smittade zonen.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt https://www.sva.se/

Tabell: Kommunerna med flest viltolyckor

Antal viltolyckor 2022

Per 1 000 personbilar

Åtvidaberg

476

75

Borgholm

447

67

Tingsryd

407

56

Emmaboda

293

54

Högsby

161

52

Uppvidinge

247

47

Kinda

268

46

Torsby

354

45

Västervik

848

45

Ydre

98

45

Tabell: Länen med flest viltolyckor

Antal viltolyckor 2022

Per 1 000 personbilar

Kalmar

4 456

33

Kronoberg

2 617

25

Värmland

3 605

23

Södermanland

3 105

21

Gotland

756

20

Jämtland

1 533

20

Blekinge

1 659

19

Uppsala

3 210

19

Dalarna

2 790

17

Jönköping

3 144

16

Örebro

2 437

16

Östergötland

3 494

16

Västra Götaland

9 700

12

Gävleborg

1 787

12

Halland

2 070

11

Västmanland

1 509

11

Skåne

6 094

9

Västernorrland

1 143

9

Västerbotten

949

7

Stockholm

5 207

5

Norrbotten

603

4

Metod

Statistiken kommer från Nationella viltolycksrådet och avser antalet olyckstillfällen på vägar. Statistik bygger på inrapportering från jägare.

Vår kommunstatistik skiljer sig en del från de siffror viltolycksrådet publicerar själva. Viltolycksrådets kommunstatistik räknas utifrån den kommun rapportören själv angivit. Vi har istället utgått från koordinaterna i rådatan som rapporterats och kommunbestämt dessa. Det har visat sig att koordinater och kommun ofta skiljer sig och då bedömer vi koordinaterna som mer trovärdiga.

För att räkna ut jämförelsetal mellan länen har vi använt uppgifter om antalet personbilar från SCB.

Utvecklingen över tid är räknad utifrån antalet viltolyckor åren 2020–2022, jämfört med 2015–2017.

Formuleringarna om hur många olyckor vi kan vänta oss under de närmaste månaderna bygger på snittet för oktober och november under de senaste tre åren.

Fördelningen mellan olika viltslag bör tolkas med viss försiktighet. Den bygger i hög grad på uppgifter som rapporterats av bilisterna själva.

Source link

Previous articleFortnox AB:s valberedning inför årsstämman 2024
Next articleCTEK lanserar Nanogrid Air – en trådlös gateway för lastbalansering

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here