Spiffbets företrädesemission preliminärt tecknad till 35 procent

0
537Spiffbet tillförs preliminärt cirka 5 MSEK före emissionskostnader i den pågående företrädesemissionen.

I Spiffbets företrädesemission tecknades totalt 13 610 778 units om tio aktier. Av dessa tecknades 13 409 122 units med företrädesrätt och resterande 201 656 units utan företrädesrätt. Teckningsgraden i företrädesemissionen blir därmed cirka 35 procent. Spiffbet kommer att tillföras cirka 5 MSEK före emissionskostnader.För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 16:25 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKommuniké från årsstämma den 17 maj 2023 i ACROUD AB
Next articleKindreds vd Henrik Tjärnström avgår – Nils Andén utses till tillförordnad vd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here