Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

0
255
Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,6 MSEK (31,1). PAYDAY stod för 32,4 MSEK (30,2).
 • EBITDA* uppgick till 19,4 MSEK (15,6).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 15,0 MSEK (15,0).
 • Resultat före skatt uppgick till -12,3 MSEK (-13,0).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
 • Den 6 oktober tecknade Starbreeze avtal med utvecklaren Walking Tree Games om att publicera spelet THE TRIBE MUST SURVIVE.
 • Den 26 oktober släpptes framgångsrikt Lost in transit heist som är en del av kampanjen Texas Heat

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 127,6 MSEK (125,7). PAYDAY stod för 121,9 MSEK (119,8).
 • EBITDA* uppgick till 66,4 MSEK (6,3).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 59,6 MSEK (60,0).
 • Resultat före skatt uppgick till -54,4 MSEK (-105,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
 • -0,08 SEK (-0,14).
 • Likvida medel uppgick till 108,2 MSEK (128,6).
 • Styrelsen föreslår, i linje med Starbreeze utdelningspolicy, att ingen utdelning lämnas för 2022

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • The year of Payday 3 – Starbreeze presenterade logotypen för PAYDAY 3 samt öppnade önskelista för spelet på Steam.
 • Från och med januari erhåller Starbreeze en högre andel av PAYDAY 2 intäkterna för basspel och tilläggspaket (DLC) från Steam, 80% jämfört med tidigare 75%.

VD Tobias Sjögren kommenterar: Vi har tagit klivet in i PAYDAY-året

Vi har under de senaste åren arbetat hårt för att lägga grunden för framtidens Starbreeze, och under 2022 har vi tagit flera viktiga steg på vägen. Vi har byggt en starkare organisation, gjort återkomst som tredjepartsförläggare och fortsatt satsa på en av våra största tillgångar – vårt community – bland annat genom vår medlemsplattform Starbreeze Nebula. Den första januari i år släppte vi teasertrailer och logotyp för nästa stora steg på vår resa – årets lansering av PAYDAY 3. Att spelet är efterlängtad speglas inte bara i reaktionerna på teasern, utan också att spelet snabbt klättrat högt upp på Steams globala önskelista över de mest önskade spelen.

Vår strategi bygger på att lansera högkvalitativa upplevelser för våra spelare och att leverera mervärde under lång tid. Games-as-a-Service för Starbreeze innebär att kontinuerligt släppa innehålls-, expansions- och tilläggspaket till våra spel som ökar spelets livstidsvärde, för spelare såväl som för Starbreeze. Under kvartalet släppte vi DLC:n Lost in Transit, som en del av årets säsong Texas Heat. Totalt levererade vårt team 13 DLC:s till PAYDAY 2 under 2022.

Under kvartalet uppgick vår MAU som högst till 695 000 spelare, vilket är det andra bästa kvartalet under året. En fortsatt hög engagemangsnivå som är grunden till vår försäljning och vår communitysida fortsätter växa och uppgår nu till över 8,6 miljoner medlemmar på Steam.

I början av december öppnade vi en ny studio i Storbritannien genom rekryteringarna av spelveteranerna Tancred Dyke-Wells och Lawrence Bishop. Studion, och att Tancred och Lawrence ansluter till Starbreeze-familjen, kommer stärka vår kapacitet att skapa och utveckla starka IP:n med vår Games-as-a-Service-modell som bas. Genom egen närvaro på den brittiska marknaden får vi dessutom tillgång till den stora talangpoolen av spelutvecklare, erkänt en av världens bästa.

Starbreeze som helhet växte under kvartalet från 156 till 165 medarbetare. Rekryteringar stärker organisationen för tiden fram till lanseringen av PAYDAY 3 men inte minst också för tiden efter, och nästa projekt. Att rekrytera rätt kompetens är fortsatt en utmaning för branschen i stort, där undersökningar visar att det saknas 25 000 spelutvecklare till 2030 enbart i Sverige, vilket gör vårt arbete med att bli branschens bästa arbetsgivare en central pusselbit för vår fortsatta framgång.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 33,6 MSEK (31,1), vilket är en ökning med cirka 8 procent och där PAYDAY står för huvuddelen av tillväxten. EBITDA uppgick till 19,4 MSEK (15,6).

För helåret ökade nettoomsättningen med 2 procent till 127,6 MSEK (125,7) PAYDAY stod för 121,9 MSEK (119,8). EBITDA för helåret uppgick till 66,4 MSEK (justerad 74,9). Även om vi såg en minskning jämfört med föregående år har vi ett bra resultat för året vilket visar på styrkan i vår långsiktiga affärsmodell.

Vi har ett intensivt, inspirerande och roligt år framför oss där lanseringen av PAYDAY 3 är vår högsta prioritet. Samtidigt skall vi fortsätta att utveckla vårt eget IP, nästa stora spelutvecklingsprojekt ska komma på plats och vi ska fortsätta bygga Starbreeze i enlighet med vår strategi. Vi ser att en kombination av spelutvecklingsprojekt från egna och licensierade IP:n, vår förläggarverksamhet och den potential som finns att ta varumärket PAYDAY bortom spel ska säkerställa en långsiktig och differentierad intäktsmodell och ta Starbreeze till nästa nivå.

Tobias Sjögren, VD

WEBBSÄNDNING 10.00

Tid: Torsdag, 16 februari, kl. 10.00

Deltagande: För att ansluta till presentationen – klicka här.

##

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mats Juhl, CFO

Tel: +46 0(8) – 209 229

E-post: ir@starbreeze.com


Denna information är sådan som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-16 07:30 CET.


Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com

Taggar:Se aktuell börskurs för Starbreeze aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleExtra bolagsstämma i Evolution den 16 februari 2023 är inställd
Next articleAcroud AB tillkännager nedskrivning av goodwill under det fjärde kvartalet 2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here