Acroud AB tillkännager nedskrivning av goodwill under det fjärde kvartalet 2022.

0
391Acroud AB tillkännager en nedskrivning på 18 miljoner EUR relaterad till gamla tillgångar som härrör från Net Gamings (Acrouds tidigare namn) förvärv av företaget Highlight Media år 2016. Ledningen rapporterar i årsrapporten 2022 nedskrivningen som en jämförelsestörande post under det fjärde kvartalet 2022. Nedskrivningen påverkar inte kassaflödet.

Nedskrivningen och därav följande nedskrivningsavgift återspeglar en uppdaterad bedömning från ledningen gällande förvärvets förväntade framtida intäkter. Ledningen bedömer regelbundet de förväntade framtida intäkterna I enlighet med IAS 36. Nedskrivningen kommer inte att ha någon påverkan på kassaflödet.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbrukförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017 

ACROUD AB (publ) 

Telefon:                +356 2132 3750/1
E-mail: 
info@acroud.com 

Websida:              www.acroud.com
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se 

Om ACROUD AB 

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter.  Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleStarbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2022
Next articleAcroud publicerar delårsrapport oct-dec 2022: En tid av tillväxt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here