Wicket Gamings dotterbolag Wegesrand och Captrain Deutschland GmbH utökar RailXP-plattformen

0
240Wicket Gamings dotterbolag, Wegesrand, har erhållit en tilläggsorder för fortsatt utveckling av plattformen “Rail Experience” från den befintliga kunden Captrain Germany GmbH (del av SNCF-gruppen) värd ca 1,1 MSEK (100 637 EUR). Ytterligare order är på väg att tecknas för att färdigställa plattformen.

Wegesrand kommer att utöka Rail Experience-plattformen för att utbilda blivande lokförare enligt plan och överenskommelse med kunden. Plattformen presenterades för första gången på logistikmässan i München i maj 2023. Den extra budgeten används för att implementera utbildningsinnehållet för det andra utbildningsåret. Det tredje och sista utbildningsåret kommer att implementeras baserat på en tilläggsbeställning och är planerad till Q4 2023. Efter det kommer den fullständiga läroplanen för utbildningsprogrammet för blivande lokförare att vara implementerad och produkten är redo att licensieras av tredje part.

Samarbetet med Captrain Deutschland GmbH omfattar därmed produktion och marknadsföring av “RailXP”-plattformen, som organiseras och förvaltas av Wegesrand. Ytterligare information om produkten finns på produktens webbplats: www.railxp.de.

 

Om “Rail experience” plattformen:

“Rail Experience” kombinerar olika koncept för kunskapsöverföring och stödjer aktivt studenterna som lokförare i den operativa tjänsten.  Det är en inlärningsplattform med en arbetsbok som levereras på surfplattor med spelelement för att stödja utbildningen av järnvägsarbetare i operativ tjänst. Undervisningsinnehållet, som är inriktat på utbildningsplanen, kan testas direkt i realistiska situationer i en begevbar 3D-värld genom realistiska spelelement. På så sätt smälter innehållsleveransen samman med en realtidssimulering, som kompletteras med konkret kunskapsinhämtning.

“Rail Experience” har utformats på ett generiskt sätt och kan överföras till andra järnvägsföretag. Wegesrand har därför utvecklat en licensmodell som gör att plattformen kan användas på en användarberoende basis. På så sätt kan egenutvecklade versioner enkelt kartläggas även hos andra järnvägsföretag. Den interaktiva arbetsboken kan anpassas individuellt till företagens behov – från innehåll till corporate design.

Om Captrain Germany GmbH

Captrain är ett ledande järnvägslogistikföretag i Europa. Captrain erbjuder innovativa, effektiva och hållbara järnvägslösningar, oavsett om det gäller internationell routing, nätverksdrift eller transportkoncept, individuellt anpassade efter kundens behov. Med 1 284 anställda, 237 lok och 2 710 godsvagnar transporterade Captrain Germany cirka 55 miljoner ton gods 2022 och nådde en omsättning på 303,9 miljoner euro. Captrain Tyskland har 403 km egen järnvägsinfrastruktur och 7 specialiserade verkstäder.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (“F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

 

Om Wegesrand

Wegesrand är verksamt inom områdena utbildning, spel och film. Med ett omfattande nätverk av experter utnyttjar företaget innovationspotentialen, särskilt mot bakgrund av digitaliseringen. Tvärvetenskapliga team från de olika branscherna inom digital medieproduktion skapar unika lösningar, inklusive interaktiva upplevelser för museer. Wegesrand har utvecklat många projekt och tillämpningar där verktyg som gamification eller serious games möjliggör en modern och effektiv kunskapsöverföring. www.wegesrand.net

 

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleLoomis gör strategiskt förvärv inom Automated Solutions genom förvärv av Cima S.p.A.
Next articleDigital Bros påkallar konvertering av utestående konvertibellån

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here