Digital Bros påkallar konvertering av utestående konvertibellån

0
529Digital Bros S.p.A. (“Digital Bros”), innehavare av konvertibel 2016/2021:1 (“Konvertibellånet”) i Starbreeze AB (publ) (“Starbreeze” eller “Bolaget”), har idag påkallat konvertering av det totala utestående lånebeloppet om cirka 215 miljoner kronor till aktier av serie B i Starbreeze i enlighet med det konverteringsåtagande som offentliggjordes den 28 april 2023. Genom konverteringen emitteras sammanlagt 148 311 724 nya aktier av serie B i Starbreeze till en konverteringskurs om 1,45 kronor per aktie.

Digital Bros har, i enlighet med ingånget konverteringsåtagande, idag påkallat konvertering av det totala utestående lånebeloppet under Konvertibellånet, motsvarande 215 052 000 kronor, till nya aktier av serie B i Starbreeze. Konverteringskursen har, i enlighet med villkoren för Konvertibellånet, fastställts till 1,45 kronor per aktie efter omräkning med anledning av den genomförda företrädesemissionen där utfallet offentliggjordes den 21 juni 2023.

Till följd av konverteringen kommer Starbreeze aktiekapital att öka med 2 966 234,49 kronor, från 26 569 006,42 kronor till 29 535 240,90 kronor, och antalet aktier av serie B kommer att öka med 148 311 724, från 1 076 841 522 aktier av serie B till 1 225 153 246 aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier och cirka 4 procent av det totala antalet röster i Starbreeze efter konverteringen. Efter att Digital Bros och ett antal andra aktieägare under juli månad har omvandlat aktier av serie A till aktier av serie B i Bolaget samt efter genomförd konvertering av Konvertibellånet enligt ovan kommer Digital Bros inneha cirka 21,0 procent av aktierna och cirka 29,2 procent av rösterna i Starbreeze.

I och med konverteringen regleras Digital Bros och Starbreeze respektive rättigheter och skyldigheter avseende Konvertibellånet slutgiltigt, vilket innebär att Digital Bros har avsagt sig sin rätt till upplupen men obetald ränta kopplad till Konvertibellånet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Sjögren, CEO
Tel: +46 (0)8–209 229, email: ir@starbreeze.com  

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com.

 
Se aktuell börskurs för Starbreeze aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleWicket Gamings dotterbolag Wegesrand och Captrain Deutschland GmbH utökar RailXP-plattformen
Next articleQ2 2023 interim report January-June

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here