Acroud publicerar delårsrapport Jan-Mar 2023: Ett kvartal med stark tillväxt i NDC

0
624
Finansella höjdpunkter – Första kvartalet 2023

  • Intäkterna uppgick till 9 300 kEUR (7 003), vilket motsvarar en tillväxt om 33%  och en organisk tillväxt om -21.7%.
  • EBITDA uppgick till 2 114 (2 248) tusen EUR, en minskning med 6% jämfört  med året innan. Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick  till 2 141 (1 781) tusen EUR, en ökning med 20% jämfört med året innan.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -67 (1 184) tusen EUR. Justerat resultat efter skatt  (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till -181 (551) tusen EUR.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,0003 (0,009) EUR. Justerat resultat
    per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var -0,001 (0,004) EUR.
  • New Depositing Customers (NDC) uppgick till 92 659 (33 538), en ökning med 176% (6%).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 004 (1 484) tusen EUR.

Finansiella höjdpunkter efter kvartalet

  • Intäkterna i mars 2023 uppgick till 3,6 miljoner EUR, vilket motsvarar en årlig ökning med 51%.

Viktiga Händelser Under Kvartalet

Den 10 mars 2023 utsågs Tricia Vella till tillförordnad CFO för Acroud. Tricia har arbetat på Acroud sedan 2019 och har tidigare varit bolagets ekonomichef. Hon har också en revisionsbakgrund efter att ha arbetat på Big 4 – Revisionsfirmor i sju år.

VD-ord: Ett kvartal med stark tillväxt i NDC

 

Det första kvartalet har varit mycket ’business as usual’ medan vi har integrerat vårt nya förvärv inom Media. Även om vi noterade intäktsminskning på 7 % i koncernintäkter jämfört med föregående kvartal så noterade vi samtidigt ett i rekord i tillväxt i NDCs (New Depositing Customers) under ett enskilt kvartal.

 

Intäktsminskningen var främst ett resultat av ogynnsamma sportresultat i februari, Hade det inte varit för fotbollsresultaten sista veckan i februari hade vi i stället levererat tillväxt i både intäkter och vinst. Dessa kluster av ogynnsamma sportresultat, drabbar alla med en stort andel sport.

 

Vi även nöjda att se att intäkterna i april landade på 3,6 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 51 % jämfört med samma månad förra året.

 

Vi fortsätter adressera lönsamheten inom Casino SEO-verksamheten genom att mycket mer fokusera på ’Rev Share’-modellen. Detta kommer att leda till ökad stabilitet i långa loppet. De ständiga förändringarna i SEO-algoritmerna är alltid utmanande och med den snabba AI-utvecklingen förväntar vi oss att se aktörer som förlitar sig på traditionell SEO kommer möta tuffare tider. Detta är ytterligare ett bevis på att vår strategi att diversifiera vårt erbjudande var klokt eftersom vi har gjort oss mindre beroende och mindre sårbara inom området.

 

NDCs steg ytterligare ett kvartal och vi noterade ett nytt rekord på 92 659. Jag är nöjd över denna utveckling eftersom den ökar återkommande intäkter i framtiden. Denna gynnsamma utveckling är huvudresultatet från våran Paid Media verksamhet som vi förvärvade under det sista kvartalet 2022.

 

EBITDA från SaaS-verksamheten har ökat med 10 % i jämförelse med 4:e kvartalet 2022 trots att Intäkterna från denna minskade med 11 % jämfört med förra kvartalet och med 19 % jämfört med samma kvartal förra året. Denna minskning beror på nätverksmodellen, som är mycket volatil i förhållandet mellan låg och hög marginal.

 

Bolagets organisation har under en tid omarbetats till en mer decentraliserad modell för att säkerställa att våra dotterbolag fortsätter att drivas av grundarna. Vi tror också att ökad decentralisering bidrar till en positiv företagskultur och till att utveckla nya talanger inom företagen. Det huvudsakliga övergripande målet är naturligtvis ökad tillväxt på ett kostnadseffektiv sätt, genom att allokera resurser där vi ser den bästa avkastningen per spenderad euro.

 

Vi fortsätter vår resa i att leverera tillväxt, lönsamhet och ökat aktieägarvärde.

 

Och med detta sagt ser jag mycket fram emot de kommande kvartalen.

 

Häng med på resan!

Robert Andersson, Malta, 17 maj 2023

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Tricia Vella presenterar rapporten, som följs av en frågestund kl. 10:00. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://ir.financialhearings.com/acroud-q1-2023.

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Sverige: +46 8 525 07003
Storbritannien:      +44 20 7043 5048
USA: +1 (774) 450-9900

Webbsändningen och presentationen är tillgängliga för att se och lyssna på begäran efter webbsändningen på www.acroud.com eller via Quartr appen.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

 

Tricia Vella, CFO

+356 7905 7755

 

ACROUD AB (publ)

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska, den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster. Efter ett antal förvärv har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
 
Taggar:Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleKvarteret Kvadratens varsamma renovering och relevanta modernisering
Next articleNationell riskbedömning av värdeöverföringar via hawala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here