Försäkringsbolaget If säger upp kunder med lågt ESG-betyg

0
422

Sedan slutet av 2021 har närmare 700 företagskunder hos If, som är Nordens största försäkringsbolag, utvärderats för att säkerställa att de uppfyller de globala hållbarhetskraven i FN:s Global Compact-program. ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– De flesta företag presterar riktigt bra men vi ser att ungefär tre procent fortfarande har en bit kvar för att nå målen. Vi för en dialog med de få företag som fortfarande har problem att nå ända fram, säger Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting på If Industri.

If lanserade initiativet hösten 2021 för både nya och befintliga företagskunder. Ifs mål är att ta ansvar för att påverka sina kunder att arbeta mer hållbart och att anpassa sin strategi om utvärderingen visar att det är nödvändigt. Utifrån resultatet kan If också peka på de områden där ett företag behöver förbättras.

Förbättringar och några avslut

Kristine Birk Wagner berättar att initiativet har uppmärksammats mer än vad If hade räknat med.

– Vi har sett ett stort stöd för det här initiativet, både på branschnivå och i vår dialog med kunderna. Våra kunder accepterar fullt ut att det ställs krav och de flesta reagerar positivt, säger hon.

Sedan starten hösten 2021 har 677 företagskunder utvärderats och har därefter fått ett ESG-betyg.

• 19 ärenden har skickats på remiss och bedömts av ESG-bedömningsteamet.

• Fem kunder förbättrade sitt betyg och är därför inte längre remissärenden.

• Ett företag har erhållit villkorligt godkännande.

• Två kunder kommer att nekas försäkring vid nästa förnyelse, om inte deras ESG-betyg har förbättrats.

De aktuella företagen är verksamma inom flera olika branscher, som telekommunikation, säkerhet, energi och teknik.

Önskad effekt

Angående bakgrunden till initiativet förklarar Ifs koncernchef Morten Thorsrud:

– Vi tror att vi alla är en del lösningen som vår värld behöver. Vi använder vår position och vår kompetens för att stödja våra kunder, och vid behov hjälper vi gärna till genom att driva dem mot en mer hållbar strategi och verksamhet, säger han.

– Vi tar vårt deltagande i FN:s Global Compact på allvar och arbetar aktivt för att implementera mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption i all vår affärsverksamhet.

Från Ifs sida är man väldigt nöjd med resultatet, särskilt den attityd och vilja att utvecklas som kunderna visat.

– Detta är precis i linje med våra ambitioner när vi implementerade initiativet, säger Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting på If Industri.

Source link

Previous articleHur det märks att ett hus är byggt av Einar Mattsson
Next articleDelårsrapport för perioden 1 januari 2023 till 31 mars 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here