Delårsrapport för perioden 1 januari 2023 till 31 mars 2023

0
509den 25 maj 2023 kl. 08:00

Wicket Gaming AB:s (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för perioden 1 januari 2023 till 31 mars 2023.

Perioden i sammandrag

Koncernen uppstod under det fjärde kvartalet 2022 och således förekommer i rapporten ingen jämförelse med motsvarande period föregående år för koncernen.

Första kvartalet 2023-01-01 – 2023-03-31 (Koncern)

 • Nettoomsättning 4 606 TSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 329 TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster -6 013 TSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,36 SEK och efter utspädning -0,24 SEK.
 • Periodens investeringar uppgick till -2 288 TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1 386 TSEK.

Första kvartalet 2023-01-01 – 2023-03-31 (Moderbolag)

 • Nettoomsättning 3 TSEK (0).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 970 TSEK (-3 472).
 • Resultat efter finansiella poster -2 975 TSEK (-3 474).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,18 SEK (-0,60) och efter utspädning -0,12 SEK
 • (-0,59).
 • Periodens investeringar uppgick till -1 941 TSEK (-2 741).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1 462 TSEK.
   

VD HAR ORDET

2023 har börjat intensivt för Wicket Gaming. Jag vill särskilt framhålla våra tyska dotterbolag, som successivt flyttat fram positionerna och blivit nominerade till flera priser inom ed-tech industrin, såsom till German Computer Game Award i kategorin “Serious Game” och ytterligare en nominering i två kategorier till German Brand Award, förmodligen det viktigaste marknadsföringspriset i Tyskland. Utöver nomineringar ser vi även en ökning av inkommande ordrar för uppdrag under mars och april månad. Stora ordrar varvas med mindre uppdrag. Våra dotterbolag har säkrat stabila uppdrag med stabila intäktsströmmar för 2023.

Efter ett mycket framgångsrikt år 2022 med betydande försäljningstillväxt inom segmentet interaktiv kunskapsöverföring kunde vi registrera en utomordentligt glädjande projektvinst under första kvartalet 2023 med Luther Gedenkstätten (Wittenberg/Tyskland). Dessutom har vi kommit överens om genomförandet av det övergripande projektet “Rail Experience” med vår långvariga kund Captrain Deutschland GmbH. Detta är en utbildningsplattform för lokförare. Wegesrand innehar alla marknadsföringsrättigheter till plattformen för att marknadsföra den till andra järnvägsföretag.

Dotterbolagens kunder – större bolag och samhällsinstitutioner, t ex muséer – fastställer vanligen sina upphandlingar och budgetar i början på året. Uppdragen utförs och faktureras sedan under resten av året. Historiskt är därför Q2-Q4 de starkaste perioderna för våra dotterbolag och vi förväntar oss samma utvecklingskurva under 2023.

“Dotterbolagen har säkrat stabila uppdrag med stabila intäktsströmmar för 2023”

Det känns onekligen bra att vi nu kan fokusera framåt under 2023. Vi har under första kvartalet 2023 spenderat mycket tid och resurser i syfte att integrera processerna med våra tyska dotterbolag. Framförallt har våra tekniska resurser omallokerats i syfte att stärka produktionen av Cricket Manager och King Royale. Viktiga tekniska resurser har nu friställts för att slutföra monetariseringsfasen av Cricket Manager.

King Royale är redan färdigt att lanseras och det pågår intensiva kampanjer i skrivande stund. Vi har genom samarbetet med Aggregate Media initierat en marknadsföringskampanj som omfattar hela tunnelbanesystemet (cirka 1900 platser) i Stor-Stockholm. Utöver detta har även TikTok:are aktiverats genom Wehype och slutligen har även AB de Villiers bestämt sig för att marknadsföra King Royale genom sina sociala medier. Det är glädjande att se hur AB de Villiers numera betraktar sig som ägare i Wicket Gaming och därför dedikerat sin tid till bolaget. Det är onekligen en intensiv och ambitiös kampanj som vi sjösatt. Vi är fullt medvetna om hur pass starkt King Royale står sig som mobilspel och vi tänker nyttja alla marknadsföringskanaler i syfte att monetarisera inne i spelet. Utöver detta för vi även konstruktiva dialoger med större spelförlag avseende samarbeten för både Cricket Manager och King Royale, intresset för bägge våra spel har vuxit under första kvartalet 2023.

Styrkan hos King Royal kan ses genom att spelet har väldigt hög rankning i Apples Appstore (4.7+) och Googles Playstore (4.3+) och blir kontinuerligt ”featured” i Appstore i kategorierna: The Best Idle Games, Idle Fun, Casual Games, Clicker Games, Terrific Tappers och Simulation Games. Genomsnittstiden i King Royal är cirka 35 minuter per dag och daglig användare. Detta är data som placerar sig i det absoluta toppskiktet.

Med anledning av det ovannämnda är det inte helt fel att konstatera att King Royale är ett välpresterande spel. King Royale optimeras löpande för att öka både retentiondata samt stärka monetariseringen inne i spelet. Framgent planerar vi släppa nya spelfunktioner såsom topplistor, chatt och ”social events” där användarna kan tävla mot varandra.

“King Royale är ett välpresterande spel”

Cricket Manager är Wicket Gamings skötebarn och vi kommer se till att spelet ges bästa möjliga förutsättningar när monetariseringsfasen är klar och en hårdare lansering är att vänta. Vi har flyttat över spetskompetens till Cricket Manager produktionen. Samma kompetens som skapat King Royales starka KPI:er (Key Performance Indicators) arbetar nu intensivt med att ge Cricket Manager samma KPI:er. Cricket Manager växer successivt och blir ständigt ett vassare spel. Vi adderar tekniska förbättringar löpande för att stärka spelets retentiondata, och vi ser hur vår retentiondata i Cricket Manager ökar succesivt efter varje förbättring.

Värt att notera i denna Q1-rapport är att vi i samband med företrädesemissionen tagit en del kostnader av engångskaraktär samt årlig karaktär. Vidare har de stora utvecklingskostnaderna för både Cricket Manager och King Royale tagits. Även här ingår i resultatet vissa kostnader som är av engångskaraktär. Såväl utvecklingskostnader som finansiella kostnader förväntas därför minska i år jämfört med 2022. Minskningen av våra utvecklingskostnader är naturlig då spelen närmar sig monetariseringsfasen.

Eric De Basso, VD
Wicket Gaming AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-25, kl. 08:00.

Om Wicket Gaming
Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleFörsäkringsbolaget If säger upp kunder med lågt ESG-betyg
Next articleSpelinspektionen får ökade möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here