Global Gaming 555 AB – Kvartalsrapport – januari – mars 2020

0
51
Kvartal 1, januari – mars 2020

  • Intäkterna uppgick till 57,8 (162,1) mkr.
  • Rörelseresultatet blev -0,4 (-43,3) mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,4 (-41,5) mkr, motsvarande 0,00 (-1,02) kr per aktie.
  • Operationellt kassaflöde uppgick till -14,1 (-41,1) mkr.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Kammarrätten meddelade prövningstillstånd för överklagat licensbeslut.
  • Avslag från Spelinspektionen avseende tillägg av ninjacasino.se på Viral Interactive Limiteds licens.
  • Viral Interactive säger upp samtliga B2B-avtal på reglerade marknader. Marknadsföringsavtalet med Global Gaming avseende Nano Casino i Sverige avslutas.

Händelser efter periodens slut

  • Styrelsen har beslutat om förslag till Årsstämman om utdelning, 0,40 kr per aktie.

VD ord

”Vi är förberedda på tillväxt och för att åter leverera svarta siffror”

Global Gaming uppvisar styrka och levererar ett första kvartal i linje med våra förväntningar. Även om vi har god hjälp av en stark euro så är vi redan nu nära att uppnå vårt första delmål för året; att vara break-even under första halvåret. Vi menar allvar med vår målsättning att vara lönsamt och vinstgivande på helåret. Vårt beslut att ge en aktieutdelning till våra ägare som motsvarar en direktavkastning om drygt sju procent ämnar understryka just det; vi är förberedda på tillväxt och för att åter leverera svarta siffror.

Vår avsikt att öka vår närvaro på nya marknader och nya varumärken kvarstår. Vi har under kvartalet provlanserat vårt nya varumärke Boostcasino på våra befintliga marknader och kommer nu att öka takten. När året är slut ska Ninjacasino och Boostcasino finnas på ytterligare minst tre nya geografiska marknader. 

Vi ägnar nu också mycket kraft åt att optimera vår verksamhet för att möta de utmaningar COVID-19 och dess efterdyningar kommer att ha för oss och för branschen som helhet. Den för oss största kortsiktiga affärsmässiga påverkan är att vi tvingats skjuta vår lansering av sportspel något på framtiden. Vi förväntar oss att lansera under senhösten istället för nu till sommaren. I det något längre perspektivet är kontinuiteten i verksamheten, säkerställandet av regelefterlevnad, den tekniska leveransen och kostnadernas relativa storlek i förhållandet till intäkterna viktigare för att lyckas.

Vi intensifierar och stärker därför omgående vårt arbete med samtliga dessa delar genom att i dagarna sjösätta förändringar i vår organisation. Vi genomför med omedelbar verkan ett VD-byte i våra maltesiska dotterbolag och gör samtidigt andra förändringar som syftar till att sänka och ännu striktare kontrollera våra fasta kostnader likväl som att säkerställa en långsiktigt effektivare leverans från både vår interna organisation som från våra samarbetspartner. Även om dessa åtgärder kommer att medföra vissa omstrukturerings-kostnader under det kommande kvartalet så är vi övertygade om att vi under året kommer att få se flera positiva effekter av dem.

Som en del i den svenska debatten om online-spelande och den s.k. kanaliseringen har det under senaste veckan förekommit spekulationer kring om svenska spelare kan spela på Ninjacasino även fast vår licens för närvarande är föremål för rättslig prövning. Jag vill med eftertryck understryka att så inte är fallet. Vi accepterar inte svenska kunder och har inte gjort det sedan Spelinspektionen meddelade sitt beslut för nu snart ett år sedan. Återkallandet av licensen är föremål för prövning i domstol och tids nog får vi ett avgörande. Vi kommer inte vara verksamma i Sverige förrän domstolarna ger oss vår licens tillbaka. 

Global Gaming fortsätter att visa att vi menar allvar med att resa oss från förra årets negativa utveckling. Vi stärker hela tiden våra förutsättningar och det är min absoluta övertygelse att vi nu är rustade för tillväxt framöver och att vi har en mycket intressant period framför oss när marknaden så småningom börjar normaliseras.

Tack för förtroendet.

Tobias Fagerlund

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, VD

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO

+46 (0)8 551 154 31,

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08:00.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

Rapporten finns att ladda ned på https://globalgaming.com/report/.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here